Seminar 13.10.16

Faglig seminar for KHiB og GA

Torsdag 13. oktober 2016 ble det holdt et faglig seminar for ansatte og studentrepresentanter ved Griegakademiet (GA) og Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) i forbindelse med etableringen av nytt fakultet for kunst, design og musikk i Universitetsaulaen.

Se program for seminaret her.

Se presentasjonene som ble holdt under seminaret:

Gerd Tinglum, interimsdekan og rektor ved KHiB:
Faglig seminar for GA og KHiB 13.10.16

Kjell Bernstrøm, universitetsdirektør og Anne Lise Fimreite, prorektor ved UiB:
Nytt fakultet for kunst, musikk og design

Frode Thorsen, instituttleder ved GA:
Samlokalisering? Nybygg for Griegakademiet

Johan Sandborg, prorektor KHiB og Hans Knut Sveen, GA:
Interims forskningsutvalg og interims utdanningsutvalg, Høsten 2016

 

Publisert: 09.10.2016 av Mia Kolbjørnsen Oppdatert: 20.10.2016 av Mia Kolbjørnsen