samlokalisering_illustrasjon

Anbefaler at KHiB og Griegakademiet går sammen i nytt fakultet

Utredning om nytt fakultet for kunst, design og musikk ved Universitetet i Bergen (UiB) – prosjektgruppens rapport er nå ferdig. Prosjektgruppen anbefaler at fakultet for kunst, design og musikk opprettes fra 1. januar 2017. Fakultetet skal inkludere alle nåværende fagfelt fra KHiB og Griegakademiet.

Bilde: Tegningen viser mulig samlokalisering av det nye fakultetet for kunst, design og musikk i Møllendalsveien 61 og 69.

Initiativ til utredning om mulig samarbeid mellom Kunst- og designhøgskolen (KHiB) og Griegakademiet (GA) ved Universitetet i Bergen (UiB) ble tatt av institusjonene selv høsten 2014, foranlediget av regjeringens varsel om strukturendringer i UH-sektoren. I Stortingsmelding 18 (2014-15), Konsentrasjon for kvalitet, som ble offentliggjort i mars 2015, ble det klart hvilke føringer og tiltak regjeringen ville introdusere for å styrke kvalitet i sektoren. Utredning har vært gjort i fase 1 april - oktober 2015 og nå i fase 2 siden desember 2015, med en styringsgruppe og en prosjektgruppe i arbeid. Informasjon om fase 1 og 2 finnes på nett her.

Prosjektgruppens rapport er behandlet i styringsgruppen 18. april 2016. Deres kommentar til rapporten vil bli en del av saken som skal styrebehandles ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) 3. mai og ved Universitetet i Bergen (UiB) 2. juni.

Prosjektgruppens rapport kan leses her.
Styringsgruppens kommentarer kan leses her.

Underveis i sitt arbeid har prosjektgruppen bestilt delutredninger, som har gitt grunnlag for deler av rapporten og som vil bli brukt videre i senere faser.

Disse kan leses her:
Rapport fra arbeidsgruppe utdanning KHiB og GA
Rapport fra arbeidsgruppe administrasjon og infrastruktur
Opprettelse av nytt fakultet, økonomiske vurderinger
samt
Bakgrunnsdata KHiB og GA: tall ansatte og studenter DBH 2015

Se også PP-presentasjon om rapporten holdt av prosjektgruppen, ved Aashild Grana og Nina Malterud, under et informasjonsmøte for KHiB 21. april 2016.

Publisert: 18.04.2016 av Mia Kolbjørnsen Oppdatert: 20.10.2016 av Mia Kolbjørnsen