illustrasjon_media_struktur

Aktuelle saker og debatt

Her finner du aktuelle saker og debatt i forbindelse med strukturmeldingen.

15.3.16:
Alle musikkfagene vil til nytt fakultet
Både musikkterapi og musikkvitenskap vil være med over til det nye kunstfakultetet.
Les hele saken i På Høyden

01.03.16:
- Det er stor entusiasme for Kunstfakultetet
Kunst- og designhøgskulen i Bergen og Griegakademiet kan saman bli UiB sitt sjuande fakultet.
Les hele saken i På Høyden.

22.01.16:
Med ein flyttefot i kvar prosess
KHiB-leiinga synest ikkje eit eventuelt ekteskap med Griegakademiet er skremmande. Men at prosessen er utfordrande legg dei ikkje skjul på.
Les heile saka i På Høyden.

21.01.16:
Kunstreisen
Kunst- og designhøgskolen er plassert fem ulike steder i byen. Nå skal de slåes sammen, først med hverandre – og deretter trolig med UiB.
Les hele saken i På Høyden.

12.01.16
Legg planar for nytt kunstfakultet
– Det skal mykje til for at dette vert stoppa. Det seier tidlegare KHiB-rektor Nina Malterud om planane om eit nytt kunstfakultet.
Les heile saka i På Høyden.

11.01.16
Kritiske i prinsippet, positive i praksis
De norske kunstakademiene står foran store strukturelle forandringer i kjølvannet av stortingsmeldingen Konsentrasjon for kvalitet, som ble presentert i 2015. Mest akutt er det i Bergen, der det nå går mot et nytt kunstnerisk fakultet underlagt universitetet. Fakultetet skal etter planen bestå av Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) og Griegakademiet, og rektor Gerd Tinglum ved KHiB mener det potensielt er store faglige gevinster ved en sammenslåing.
Les hele saken i Kunstkritikk

08.01.16:
– Fullt mogleg med nybygg
Statsbygg har talt: Det er fullt mogleg å realisera eit nybygg for Griegakademiet ved sidan av Kunst- og designhøgskolen sitt nybygg på Møllendal.
Les heile saka i På Høyden

08.12.15:
UiB skal fortsatt utdanne komponister i 2016
"(...) Den andre grunnen til at noen er urolige for satsingen på komposisjon, kan kanskje skyldes at det siste året har UiB forhandlet med Kunst- og designhøgskolen (KHiB) om en etablering av et nytt kunstnerisk fakultet ved universitetet. Resultatet av disse forhandlingene skal forelegges styrene ved de to institusjonene før sommeren 2016. Den omtalte stillingen vil dermed kunne ligge på UiBs nye utøvende kunstneriske fakultet bestående av KHiB og UiBs musikkmiljø. (...)" Innlegg av instituttleder Frode Thorsen ved Griegakademiet og dekan Margareth Hagen ved Det humanistiske fakultet ved UiB.
Les hele innlegget i På Høyden

07.12.15
Griegs etterfølgere
"(...) men vi ser på mulighetene for et nytt fakultet ved UiB, basert på en sammenslåing av KHiB og Griegakademiet, som en enda bedre måte å følge opp saken på. Jeg håper et slikt fakultet kan gi oss gode og fremtidsrettede rammevilkår. I et slikt fakultet vil komposisjon være både sentralt og nødvendig. Den styrkingen av kunstfag som det nye fakultetet representerer kan bli en berikelse også for de estetiske fagene ved UiB og jeg håper derfor på HFs drahjelp i de kommende måneder. (...)" Innlegg av Frode Thorsen, instituttleder ved Griegakademiet, UiB.
Les hele innlegget i På Høyden.

30.10.15:
Lovar å ta dei tilsette med på råd
UiB skal gå vidare med planane om eit kunstnarisk fakultet saman med Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Styret vedtok òg at dei tilsette skal få ei stemme i prosessen.
Les heile saka i På Høyden

29.10.15
Skal utrede et kunstnerisk fakultet ved UiB

Et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Kunst- og designhøgskolen i Bergen skal behandles i universitetsstyret innen sommeren 2016.
Sak fra Universitetet i Bergen. Les hele saken på UiB.no.

28.10.15:
Går inn for kunstfakultet
Anbefalingen er klar: Kunst- og designhøgskolen i Bergen og Griegakademiet bør organiseres som et eget kunstfakultet ved Universitetet i Bergen.
Les hele saken i På Høyden (Uavhengig avis for UiB).

27.10.15:
Nybygg og mulig fusjon i vente for KHiB
Det nye hovedbygget til KHiB skal etter planen stå ferdig høsten 2017. Før den tid kan skolen allerede ha blitt fusjonert med UiB.
Les hele saken Studvest.

25.3.15:
Føler seg fortsatt fri til å velge
"Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHIB) er satt på listen over institusjoner som kan fusjonere etter nærmere utredning. Rektor Gerd Tinglum føler seg fortsatt fri til å si nei."
Les hele saken i På Høyden (Uavhengig avis for UiB).

25.3.15
Vil se på KHiB-fusjon over påske
Etter påske begynner en arbeidsgruppe arbeidet med å se på utredning mellom UiB og Kunst- og designhøgskolen i Bergen.
Les hele saken i På Høyden

25.3.15
Musikkhøgskolen fortsetter som selvstendig institusjon
Det blir ingen sammenslåing mellom NMH, KHiO og AHO til et kunstuniversitet i denne omgang. Det kom fram da statsråd Torbjørn Røe Isaksens presenterte hovedpunktene om framtidig struktur i norsk høyere utdanning.
Les hele pressemeldingen fra Norges musikkhøgskole.

25.3.15
Rektor om pressekonferansen om strukturmeldingen
"Vi har merket oss departementets ønske om at de kunstfaglige institusjonene i Oslo; AHO, NMH og KHiO bør se på mulige gevinster av en konsolidering. Vi er glade for at fagmiljøene og institusjonene gis tillit til å gjøre en selvstendig vurdering av dette. Det er en tillit som forplikter, og en utfordring vi ser frem til å møte sammen."
Les hele pressemeldingen fra Kunsthøgskolen i Oslo.

27.2.15:
Ny struktur er nødvendig, men hvordan skal den være.

"I Bergen finner vi også en del mindre, spesialiserte høgskoler. Kunst- og designhøgskolen i Bergen er nettopp en slik utdanning med meget høy kvalitet og som er funnet kvalifisert som vitenskapelig høyskole. Sammen er vi i dialog om og å opprette et kunstnerisk fakultet og hvor Griegakademiet ved universitetet vil kunne inngå. Vi tror dette bidrar til å utvikle et nyskapende kunstuttrykk i spenningsfeltet mellom det visuelle og det lydlige."
Innlegg av UiB-rektor Dag Rune Olsen i Khrono (Uavhengig nyhetsavis eid av Høgskolen i Oslo og Akershus).
Les hele innlegget.

12.2.15:
Usikker på om sogningene faktisk vil
"Planen om å gå sammen med Norges handelshøyskole (NHH) er lagt bort, men UiB ønsker fortsatt å få Kunst- og designhøyskolen i Bergen (KHiB) som et kunstfaglig fakultet." Sak i På Høyden (uavhengig avis for UiB).
Les hele saken.

10.2.15:
Strukturmeldinga kommer rundt påske
Les hele saken i På Høyden

30.1.15:
Strid om kunstuniversitet i Oslo.
Les hele saken i Morgenbladet.

29.10.14:
Fisjonerer om fusjon
"Dette har hendt: HiB ser for seg et samboerskap med UiB. UiB vil helst ikke vil flytte sammen, likevel vil gjerne tre fakulteter forsøke en date med HiB, mens Kunst- og designhøgskolen kanskje blir nødt til å gifte seg." På Høyden.
Les hele saken.

Publisert: 06.03.2015 av Mia Kolbjørnsen Oppdatert: 20.10.2016 av Mia Kolbjørnsen