Fase 3

Her finnes saker fra fase 3 av etablering av nytt fakultet for kunst, musikk og design ved UiB. Samlesiden er nå flyttet over og blir oppdatert her: http://www.uib.no/nyttfakultet