panel_seminar_KHiB_Grieg_8.1.16

Seminar for ansatte ved Griegakademiet og KHiB

Fredag 8. januar 2016 var det felles seminar for faglig og administrativt ansatte ved Griegakademiet (GA) og Kunst-og designhøgskolen i Bergen (KHiB) på Terminus Hall. Her finner du lenke til presentasjonen Nina Malterud holdt under seminaret og program for dagen.

Bilde: F.v. Frode Thorsen, instituttleder ved Griegakademiet, Gerd Tinglum, rektor ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB), Nina Malterud, seniorrådgiver og sekretær for prosjektgruppen og Aashild Grana, dekan ved KHiB og leder av prosjektgruppen, svarte på spørsmål fra ansatte ved Griegakademiet og KHiB som var samlet til seminar 8. januar 2016.

Seminaret hadde særlig fokus på ambisjoner for kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, og var knyttet til pågående prosess med utredning av nytt kunstnerisk fakultet ved UiB.

Dagen ble innledet med en presentasjon av strukturprosessens fase 2 ved seniorrådgiver Nina Malterud, som er sekretær for prosjektgruppen.

Se Malteruds presentasjon her.

Seminaret ble arrangert i samarbeid mellom ledelsen ved GA og KHiB, og prosjektgruppen hvor begge
institusjoner er representert.

Les programmet for dagen her.

Les mer om seminaret i saken "Legg planar for nytt kunstfakultet" i På Høyden.

På seminaret kunne instituttleder Frode Thorsen ved Griegakademiet fortelle forsamlingen at UiB er i kontakt med Statsbygg for å sondere mulighetene for realisere et nybygg for Griegakademiet ved siden av Kunst- og designhøgskolens nye bygg i Møllendal. Statsbygg mener at et slikt bygg vil kunne realiseres som et såkalt kurantbygg.

Les mer om dette i På Høyden.

 

Publisert: 20.12.2015 av Mia Kolbjørnsen Oppdatert: 25.08.2016 av Mia Kolbjørnsen