Protokoller fra møter, fase 2

Nedenfor finner du protokoller fra møter i prosjektgruppen og styringsgruppen for KHiB-UiB strukturutredning, fase 2. Listen blir fortløpende oppdatert.

18.04.16: Møte i styringsgruppen. Les protokollen her.

08.04.16: Møte i prosjektgruppen. Les protokollen her.

11.03.16: Møte i prosjektgruppen. Les protokollen her.

16.02.16: Møte i prosjektgruppen. Les protokollen her.

29.01.16: Møte i styringsgruppen. Les protokollen her.

27.01.16: Møte i prosjektgruppen. Les protokollen her.

13.01.16: Møte i prosjektgruppen. Les protokollen her.

7.12.15. Konstituerende møte i prosjektgruppen. Les protokoll fra møtet her.

2.12.15. Konstituerende møte i styringsgruppen. Les protokoll fra møtet her.

 

 

Publisert: 16.12.2015 av Mia Kolbjørnsen Oppdatert: 25.08.2016 av Mia Kolbjørnsen