Fase 2: Mandat for styringsgruppen KHiB - UiB

Utredningens fase 2 har frist 15. april 2016 og behandles i begge institusjonsstyrer innen juni 2016. Utredningen ledes av en styringsgruppe med representasjon fra ledelse, tillitsvalgte og studenter ved begge institusjoner.

Publisert: 16.12.2015 av Mia Kolbjørnsen Oppdatert: 25.08.2016 av Mia Kolbjørnsen