Fase 2: Mandat for prosjektgruppen KHiB - UiB

Prosjektgruppen skal utrede hvordan faglige ambisjoner som er listet i rapport fra fase 1, kan utløses gjennom opprettelse av et kunstnerisk fakultet ved UiB.

Publisert: 16.12.2015 av Mia Kolbjørnsen Oppdatert: 25.08.2016 av Mia Kolbjørnsen