Seminar for Griegakademiet og KHiB_25.2.16 (1)

Felles seminar for GA og KHiB

Det ble holdt et felles seminar for ansatte og studentrepresentanter ved Griegakademiet  (GA) og Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) torsdag 25. februar 2016. Her finner du presentasjoner fra seminaret.

Bilde fra fellesseminar for Griegakademiet og Kunst- og designhøgskolen i Bergen, som ble holdt i Universitetsaulaen ved UiB 25.2.16. Foto: Jane Sverdrupsen.

Seminaret var knyttet til pågående prosess med utredning av nytt kunstnerisk fakultet ved UiB, og ble arrangert i samarbeid mellom ledelsene ved GA og KHiB, og prosjektgruppen, hvor begge institusjoner er representert.
Se hele programmet her.

Aashild Grana, dekan ved avdeling for kunst ved KHiB og leder for prosjektgruppen, innledet med status for arbeidet. Se presentasjonen her.

Første del av dagen var viet fakultetets forsknings- og utdanningsprofil. Se innledningene som ble holdt her:
Nina Malterud: Nytt kunstnerisk fakultet UiB. Fakultetets forsknings- og utdanningsprofil.
Brynjulf Stige: Forsking på det nye fakultetet.

Etter lunsj innledet Frode Thorsen, instituttleder ved Griegadademiet, om fakultetsmodell, administrasjon og infrastruktur.  Se utkast til organisasjonsmodell som ble brukt som utgangspunkt for diskusjon her.

Begge bolkene ble fulgt av gruppediskusjoner. Se oppsummering av diskusjonene her.

 

Publisert: 09.02.2016 av Mia Kolbjørnsen Oppdatert: 25.08.2016 av Mia Kolbjørnsen