seminar_10.11.15

Veien videre mot kunstnerisk fakultet

Arbeidet med å utrede hvordan KHiB og Grigakademiet kan organiseres sammen i et nytt kunstnerisk fakultet ved UiB var blant sakene som ble presentert og diskutert på et fagseminar ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen 10. november 2015.

Bilde: f.v. Nina Malterud, seniorrådgiver ved KHiB, Gerd Tinglum, rektor ved KHiB, Johan Sandborg, prorektor ved KHiB, Frode Thorsen, instituttleder ved Griegakademiet, UiB og Cecilie Ohm, høgskoledirektør ved KHiB.

Ansatte ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) var, sammen med gjester fra Griegakademiet, samlet til fagseminar 10. november 2015. På programmet sto blant annet status for arbeidet med å utrede et nytt kunstnerisk fakultet. Seniorrådgiver Nina Malterud ved KHiB holdt en presentasjon av saken slik den står etter behandling i styrene ved KHiB og UiB 29. oktober 2015.

Se hele presentasjonen her.

Begge styrene ga sin tilslutning til at det skal arbeides videre med å utrede hvordan KHiB og Griegakademiet kan organiseres sammen som et kunstnerisk fakultet ved Universitetet i Bergen. Les sak fra styremøtet her.

Fokus på faglig gevinst

Arbeidsgruppens vurdering fra fase 1 er at alternativet kunstnerisk fakultet vil gi størst faglig gevinst. Dette under forutsetning av at det etableres et eget kunstnerisk ph.d.-program med opptil 15 stipendiater, og at UiB utreder muligheten for å realisere et nybygg for Griegakademiet ved siden av det nye bygget til KHiB i Møllendal.

Det skal opprettes en prosjektgruppe for fase 2 av arbeidet. Fra KHiB vil disse være med:

  • Aashild Grana, dekan KHiB

  • Mona Larsen, dekan KHiB

  • Kari Bjørgo Johnsen, leder kvalitetsutvikling KHiB
  • UiB/Griegakademiet vil være tilsvarende representert med tre medlemmer
  • Sekretær: Nina Malterud, seniorrådgiver KHiB


Prosjektgruppen skal rapportere til styringsgruppen, som består av:

  • Ledelsen ved KHiB og ved UiB
  • Representanter fra fagforeningene
  • Representanter for studentene


Mandatet for arbeidet er ikke endelig formulert. Utredningen skal ferdigstilles slik at den kan behandles i de respektive styrene innen juni 2016.

Etter struktursaken var seminaret viet presentasjoner av pågående kunstneriske forskningsprosjekter ved KHiB og Griegakademiet. Se programmet for seminaret her.


Publisert: 11.11.2015 av Mia Kolbjørnsen Oppdatert: 16.12.2015 av Mia Kolbjørnsen