fagseminar_struktur_20.08.15

Status for første fase av struktursamtaler mellom KHiB og UiB

Ansatte ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) var samlet til fagseminar 20.-21. august 2015. På programmet sto blant annet status for og diskusjon rundt utredningen som pågår mellom KHiB og Griegakademiet (GA) ved UiB i forbindelse med ny struktur i høyere utdanning.

Bilde: f.v. Nina Malterud, seniorrådgiver ved KHiB, Frode Thorsen, instituttleder ved Griegakademiet, UiB, Gerd Tinglum, rektor ved KHiB, Johan Sandborg, prorektor ved KHiB og Cecilie Ohm, høgskoledirektør ved KHiB.

Seniorrådgiver Nina Malterud holdt innledningsvis en presentasjon, der hun gjorde rede for bakgrunn for struktursaken og status for KHiB akkurat nå. Instituttleder Frode Thorsen var invitert for å presentere Griegakademiet (GA) og hvordan de ser på en eventuell sammenslåing med KHiB.

Det er satt ned en arbeidsgruppe med representanter fra ledelsen ved KHiB og UiB. Disse er nå i gang med å utrede to alternativ for fellesskap mellom KHiB og Griegakademiet ved UiB, der utfallet av utredningen er helt åpen. De to alternativene er:

  • Bergen University of the Arts
  • Et kunstnerisk fakultet ved UiB


Arbeidsgruppen består av Gerd Tinglum, rektor KHiB, Johan Sandborg, prorektor KHiB, Cecilie Ohm, høgskoledirektør KHiB, Nina Malterud, seniorrådgiver KHiB, Dag Rune Olsen, rektor UiB, Margareth Hagen, dekan HF UiB, Frode Thorsen, instituttleder Griegakademiet UiB og Tore Tungodden, assisterende universitetsdirektør UiB.

KU og kunstutdanning i fokus

Nina Malterud påpekte at arbeidsgruppen er omforent om at en eventuell sammenslåing skal ha kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) og kunstutdanning som sentralt fokus.

Følgende faglige ambisjoner står sentralt når alternativene diskuteres:

  • 1. Synliggjøre og styrke grunnlaget for KU, kunstutdanning og formidling innen universitets- og høgskolesektoren
  • 2. Etablering av kunstnerisk ph.d.-program som bygger på det nasjonale Stipendiatprogrammet
  • 3. Styrke KHiB/GAs påvirkningskraft og tilstedeværelse på relevante lokale, nasjonale og internasjonale areaner: synlighet gjennom faglighet og ressurser til å spille aktive roller
  • 4. Ressurser, styring, ledelse


Utredningens fase 1 har deadline tidlig i oktober 2015. Arbeidsgruppens rapport vil deretter bli behandlet i begge institusjonsstyrene.

Publisert: 24.08.2015 av Mia Kolbjørnsen Oppdatert: 15.12.2015 av Gard Andreas Frantzsen