KHiB_Pressemelding_02_KREDITERES SNOHETTA_LoRes.jpg

Ny struktur i høyere utdanning: KHiB foreslår to modeller for videre dialog

I KHiBs innspill til regjeringens strukturmelding løftes to modeller opp som aktuelle for videre dialog: Bergen University of the Arts og Kunstnerisk fakultet med Kunst- og designhøgskolen (KHiB) og Griegakademiet ved Universitetet i Bergen (UiB).

Illustrasjonsbilde: Snøhetta

28. oktober 2014 behandlet KHiBs styre sak om fremtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren. I innspill til regjeringens strukturmelding vektlegges nytt bygg i 2017, faglig utvikling i et internasjonalt perspektiv og videreføring av det faglige fellesskapet i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.

KHiB har vurdert alternativ for fremtidig organisering ut fra målsettingen om høyere kvalitet innen kunst- og designhøgskolens faglige ansvarsområde. Ledelsen har hatt samtaler med andre institusjoner og orientert seg bredt i prosessen. Flere scenarier er gjennomgått og lagt til side, før to modeller nå gjenstår som aktuelle for videre dialog. Det er:

  • Bergen University of the Arts - en selvstendig institusjon med hovedformål kunstnerisk utviklingsarbeid og kunstutdanning.

  • Kunstnerisk fakultet med Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) og Griegakademiet ved Universitetet i Bergen (UiB). KHiB og UiB vil i fellesskap utrede problemstillinger rundt etablering av et kunstnerisk fakultet ved universitetet, uten at dette binder institusjonene til denne løsningen. Les brev fra KHiB og UiB til Kunnskapsdepartementet 8.12.14.

Les hele KHiBs innspill her.

Publisert: 06.03.2015 av Mia Kolbjørnsen Oppdatert: 15.12.2015 av Mia Kolbjørnsen