snohetta_KHiB_God morgen

KHiB får selv ansvar for å utrede fremtidig struktur for kvalitet

Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) vil fortsette dialogen med Universitetet i Bergen (UiB) om en mulig sammenslåing. Ellers ligger det ingen særskilte føringer for KHiB i stortingsmeldingen om ny struktur i høyere utdanning.

Bilde: MIR/Snøhetta

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterte regjeringens forslag til ny struktur i høyere utdanning og forskning i en pressekonferanse 25. mars 2015. Der kom det frem at regjeringen deler sektoren inn i tre kategorier:

  • Sammenslåinger
  • Sammenslåinger som vil utredes
  • Fremtidig plass avklares på grunnlag av kvalitetskriterier

KHiB ble nevnt under kategori 2- sammenslåinger som vil utredes. Det er dermed opptil institusjonen selv å utrede hva som vil  styrke faglig kvalitet.

- Vi er glade for at departementet overlater dette ansvaret til oss. Vi er allerede i en god dialog med UiB om utredning av et eventuelt kunstnerisk fakultet, men utfallet av denne prosessen er ikke gitt, sier rektor Gerd Tinglum ved KHiB.

Må være fremsynte

Selve strukturmeldingen blir fremlagt for Stortinget fredag 27. mars 2015. Ledelsen ved KHiB vil lese meldingen nøye og se hvilke utfordringer institusjonen har i forhold til det som står der.

- Vi har i utgangspunktet en fersk kvalitetsvurdering fra NOKUT fra 2014, som kvitterer ut de fleste kriteriene som ble presentert på pressekonferansen, sier Tinglum.

KHiB ble i 2014 akkreditert som vitenskapelig høgskole av NOKUT, noe som viser at skolen allerede er en ledende arena for kunstnerisk utviklingsarbeid, tett koblet til utdanningstilbudet.

- Samtidig må vi være fremsynte når det gjelder å styrke det fagområdet vi har ansvaret for. Utredningen vi skal gjøre i samarbeid med UiB er et ledd i dette arbeidet. Vi vil se nærmere på hvordan faglig kvalitet fremmes i alternative institusjonelle rammeverk, og dette vil være førende for hva vi lander på, sier rektor ved KHiB.

Les regjeringens pressemelding og se pressekonferansen i forbindelse med strukturmeldingen her.

Les KHiBs innspill til strukturmeldingen og mer om saken her.

Les om NOKUTs evaluering av KHiB her.

KHiB_ledelsen

Ledelsen ved KHiB. F.v. Cecilie Ohm, høgskoledirektør, Gerd Tinglum, rektor og Johan Sandborg, prorektor. Foto: Paul Sigve Amundsen.

Publisert: 25.03.2015 av Mia Kolbjørnsen Oppdatert: 15.12.2015 av Mia Kolbjørnsen