snohetta_KHiB_God morgen

Går videre mot kunstnerisk fakultet

Det skal arbeides videre med å utrede hvordan KHiB og Griegakademiet kan organiseres sammen som et kunstnerisk fakultet ved Universitetet i Bergen.

Styret ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) ga i styremøte 29.10.15 sin tilslutning til at det skal arbeides videre med å utrede hvordan KHiB og Griegakademiet kan organiseres sammen som et kunstnerisk fakultet ved Universitetet i Bergen.

- Vi har hatt en god og åpen prosess med UiB og har fått utarbeidet et godt grunnlag for arbeidet videre, sier rektor Gerd Tinglum ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen.

 (Artikkelen fortsetter under bildet).

Gerdt Bw

Bilde: Rektor Gerd Tinglum ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Foto: Paul Sigve Amundsen.

En arbeidsgruppe med representanter fra ledelsen ved KHiB og UiB har siden i vår utredet to alternativ for fellesskap mellom KHiB og Griegakademiet. De to alternativene var Bergen University of the Arts eller et kunstnerisk fakultet ved UiB – de samme som KHiB spilte inn i svar til Kunnskapsdepartementet høsten 2014.  

Arbeidsgruppens anbefaling er at et kunstnerisk fakultet vil gi størst faglig gevinst. En forutsetning er da at det etableres et eget kunstnerisk ph.d.-program med opptil 15 stipendiater. UiB vil i neste fase utrede muligheten for å realisere et nybygg for Griegakademiet ved siden av nye KHiB i Møllendal, slik at kunst, design og musikk blir samlokalisert.

Les mer sakspapirene her.

Rektor ved KHiB ser frem til å arbeide videre med å avklare mandat og organisering av fase 2 videre.

-  Nå må vi få opp et bilde på hva dette faktisk vil innebære for oss og arbeide videre på de faglige visjonene våre, sier Tinglum.

Fase to av utredningen skal være klar i løpet av våren 2016.

Se presentasjoner holdt under styremøtet her:
Strukturreform i Universitets- og høgskolesektoren. Hva har skjedd?
Strukturendringer. Hva med KHiB?
KHiB - UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.15

Arbeidsgruppens utredning med vedlegg:
Rapport fra arbeidsgruppe KHiB/UiB 05.10.2015
Vedlegg 1. Kunstutdanningene i Norge – relevant tallmateriale for utredning KHiB-UiB
Vedlegg 2. Om kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) – kort sammendrag
Vedlegg 3. Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid og ph.d.graden
Vedlegg 4. Utredning om omgjøring av stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid til gradsgivende doktorgradsprogram
Vedlegg 5. KHiB – UiB: vurdering av to alternativ ut fra faglige ambisjoner, arbeidsgruppen 16.09.2015

Arbeidsgruppens utredning ble også behandlet i Universitetsstyret ved UiB 29.10.15. Les sak om dette her. 

Publisert: 29.10.2015 av Mia Kolbjørnsen Oppdatert: 15.12.2015 av Mia Kolbjørnsen