Infomote_struktur

Fra informasjonsmøte om ny struktur

Ansatte ved KHiB ble informert om mulige konsekvenser av strukturreformen i universitets- og høgskolesektoren i et åpent møte 28. april 2015.

Ledelsen ved KHiB inviterte alle ansatte til et åpent møte for å informere om prosessen rundt strukturarbeidet videre. Seniorrådgiver Nina Malterud holdt en presentasjon, der hun gjorde rede for bakgrunn, status og tidsplan fremover. Se hele presentasjonen her.

Arbeidsgruppe KHiB og UiB

Det er satt ned en arbeidsgruppe med representanter fra ledelsen ved KHiB og UiB. De skal utrede to alternativ for fellesskap mellom KHiB og Griegakademiet ved UiB, der utfallet av utredningen er helt åpen. De to alternativene er:

 • Bergen University of the Arts
 • Et kunstnerisk fakultet ved UiB


Arbeidsgruppen består av Gerd Tinglum, rektor KHiB, Johan Sandborg, prorektor KHiB, Cecilie Ohm, høgskoledirektør KHiB, Nina Malterud, seniorrådgiver KHiB, Anne Lise Fimreite, prorektor UiB, Margareth Hagen, dekan HF UiB, Frode Thorsen, instituttleder Griegakademiet UiB og Tore Tungodden, fungerende assisterende universitetsdirektør UiB.

Les mandatet for arbeidsgruppen her.

Prosesser ved KHiB som angår struktursaken

 • Utredning KHiB – UiB i gang fra april 2015
 • Overordnet fase 1 til 7. september 

 • Eventuelt en fase 2 mer faglig detaljert 

 • Avdelingene er bedt om innspill nå 

 • Internt informasjonsmøte 28. april 

 • På sakskartet i alle ledermøter, følger linjen 

 • Styresak 18. juni og 17. september 

 • Seminar faglig ansatte august 2015 

 • Oppstart ny strategiprosess KHiB høst 2015 

 • KHiB ber KD fullføre akkrediteringsprosessen som vitenskapelig høgskole 

 • Nybygg innflytting 2017 


Styret ved KHiB vil følge saken tett

Struktursaken ble behandlet i KHiBs styremøte 23.4.15, der følgende ble vedtatt:

 • Styret tar presentasjonen av stortingsmelding om fremtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren til foreløpig orientering. Styret tar også til orientering planer for det videre strukturarbeidet.
 • Styret gir rektor og direktør fullmakt til å sette sammen KHiBs representasjon i arbeidsgruppen.
 • Styret gir rektor og direktør fullmakt til å utarbeide mandat for fase 1 av arbeidet.
 • I styremøtet 18. juni ønsker styret en gjennomgang av mandat og sammensetning av arbeidsgruppen. Videre ønskes status for arbeidet i fase 1 og eventuelle planer fase 2.

 

 Infomote_struktur_2

Publisert: 29.04.2015 av Mia Kolbjørnsen Oppdatert: 15.12.2015 av Mia Kolbjørnsen