Fase 1: Mandat for arbeidsgruppe KHiB og UiB

Det er satt ned en arbeidsgruppe med representanter fra ledelsen ved KHiB og UiB. De skal utrede to alternativ for fellesskap mellom KHiB og Griegakademiet ved UiB. Fase 1 av arbeidet skal være ferdig innen 7. september 2015.

De to alternativene er:

  • Bergen University of the Arts
  • Et kunstnerisk fakultet ved UiB

Arbeidsgruppen består av:

  • Gerd Tinglum, rektor KHiB
  • Johan Sandborg, prorektor KHiB
  • Cecilie Ohm, høgskoledirektør KHiB
  • Nina Malterud, seniorrådgiver KHiB
  • Dag Rune Olsen, rektor UiB
  • Margareth Hagen, dekan HF UiB
  • Frode Thorsen, instituttleder Griegakademiet UiB
  • Tore Tungodden, assisterende universitetsdirektør UiB.

Arbeidsgruppen skal utrede hvilke faglige gevinster som kan utløses ved ulike former for samorganisering av Kunst- og designhøgskolen i Bergen og Griegakademiet ved Universitetet i Bergen. Det skal utredes hvilke organisasjonsformer som faglig sett synes sterkest og mest framtidsrettet, med referanser til pågående strukturreform i universitets- og høgskolesektoren.

Fase 1 av arbeidet skal være ferdigstilt tidlig i oktober 2015 og deretter behandles i styrene for KHiB og UiB.

Les mandatet for arbeidsgruppen her.

Publisert: 29.05.2015 av Mia Kolbjørnsen Oppdatert: 15.12.2015 av Gard Andreas Frantzsen