Knipsu

KHiB-stipendiatenes kritiske refleksjoner

Kunst- og designhøgskolen i Bergen tilbyr utdanning på doktorgradsnivå gjennom stipendiatprogrammet. Spesielt for programmet for kunstnerisk utviklingsarbeid er at kunstutøvelsen skal stå i sentrum for stipendiatenes prosjekter.

Eirik Vasenden: Hva er kritisk refleksjon? Et spørsmål om kunstnerisk forskning, sjanger og the exercise of making narratives about one's own work [pdf] | What is critical reflection? A question concerning artistic research, genre and the exercise of making narratives about one's own work [pdf]

Kritiske refleksjoner i digital form

 

Hildur99px

Hildur Bjarnadóttir

TEXTILES IN THE EXTENDED FIELD OF PAINTING : RECONSTRUCTING THE PAINTER’S
CANVAS BOTH CONCEPTUALLY AND LITERALLY THROUGH WEAVING : USING PLANTS AS A SOURCE OF PIGMENT IN CONNECTION TO A PLACE OR A PERSON : Reflection on an Artistic research project 2012-2016 [pdf]

Mteran99px

Michelle Teran

Confessions of an Online Stalker [Print version, pdf] | Confessions of an Online Stalker [Screen version, pdf] (Critical reflection on a 3-year research titled Future Guides: From Information to Home)

 2016

skyvelaere99px.png


Ellen Johanne Røed
 

SKYVELÆRE : Critical Reflection on Artistic Results of a Fellowship Project in Artistic Research [pdf]

2014

PatrickEntian99px.png

Patrick Entian


LOOKING FOR PAINTING : Kritisk refleksjon over kunstnerisk utviklingsarbeid
[pdf]

2013

pedroge99px.png

Pedro Gómez-Egaña
 

15.07.2006 - 21.04.1976 - 19.01.2012 : A Collection of Writings as a Critical Reflection on an Artistic Research [pdf] | Videokapittel [vimeo]

2012

kjellrylanderKR99px.png

Kjell Rylander
 

kontentum : återblick, omformulering, dokument [pdf]

2012

carolineslotteKR99px.png

Caroline Slotte
 

SECOND HAND STORIES - r e f l e c t i o n s o n t h e p r o j e c t [pdf]

2011

lindalienKR98px.png

Linda Lien
 

Identitetsdesign for geografisk avgrensa område [webside]

2010

trond_lossius98px.png

Trond Lossius


Sound - Space - Body : Reflections on Artistic Practice [pdf]

2007

Publisert: 09.01.2013 av Trond Søbstad Oppdatert: 06.01.2017 av admin