Bruk av biblioteket

Bestemmelser for bruk av biblioteket

regler_biblioteket.gifLånekort og lånetid
Bibliotek for kunst og design er åpent for alle.  Alle med adresse i landet får lånekort.
 
Vanlig lånetid for bøker er 4 uker. Tidsskrifthefter. masteroppgaver og DVD er har 2 ukers lånetid.

Helt nye tidsskrifthefter er ikke til utlån.  
Masteroppgaver lånes bare ut til studenter og ansatte ved fakultetet.  


Forlenget lånetid
Når lånetiden går mot slutten blir bøker og annet materiale automatisk fornyet dersom ingen andre står på venteliste.  I dag er det maksimum 4 fornyinger pr lån.  Hver måned får alle tilsendt en oversikt over sine lån med oppdatert forfallsdato.  

Bestille og reservere bøker
Om en bok du trenger er utlånt må du bestille den i vår Oria.  Søk opp boka,  klikk "Finn og bestill" og logg inn med KHiB FEIDE-id.  Når du har bestilt settes du på venteliste i systemet og den utlånte boka blir innkalt ved første anledning.  Du får hentemelding på epost straks boka leveres inn. Hentefrist er 1 uke.  Spør bibliotekpersonalet om du trenger hjelp til å bestille. 

For sen innlevering
Du vil  få flere påminnelser når lånetiden er gått ut.  Om du ikke leverer etter gjentatte meldinger får du varsel om at boka vil bli registrert som tapt og må erstattes.  Lånekortet blir sperret om du ikke leverer eller erstatter en tapt bok.  Det kan lønne seg å ta kontakt med biblioteket straks dersom du ikke finner igjen en bok du har lånt.
 
Fra høstsemesteret vil erstatningskrav sendes automatisk til alle lånere som ikke leverer etter gjentatte påminnelser. 

Pass på lånetiden.  Husk at du kan låne bøkene på nytt (med nye fornyingsmuligheter) dersom du kommer tilbake med dem eller dokumenterer på annen måte at du har dem.  Mye kan løses med kommunikasjon. 

Innlån fra andre bibliotek (fjernlån)
Vi låner inn bøker og skaffer artikkelkopier fra andre bibliotek til egne studenter og ansatte.  Andre bibliotek kan ha andre regler for fornying.

Lesesalen
Studenter og ansatte med adgangskort har adgang til bibliotekets lesesal utenom bibliotekets åpningstider.

Selvbetjening tidsskriftlån
Du kan låne tidsskrifthefter fra lesesalen også når biblioteket er stengt.
Utlånsskjema finnes ved tidsskriftreolene. Utfylt skjema legges i bokkassen utenfor døra.

Generelt 

  • Du er ansvarlig for lån som er registrert på ditt eget lånekort
  • Mister du lånekortet må du gi beskjed til biblioteket
  • Ikke lån bibliotekbøker videre til andre
  • Spesielt verdifullt materiale er ikke til utlån, men utleveres til gjennomsyn i biblioteket
  • Ikke ta bibliotekbøker, -filmer osv ut av landet uten at dette er klarert med biblioteket
  • Husk å melde fra om du får ny adresse, e-post eller telefonnummer
  • Biblioteket opplyser ikke om hvem som har lånt en bok
  • Legg ikke igjen bøker fra biblioteket på lesesalen når du forlater plassen

 

Publisert: 18.10.2013 av Sigrun Ask Oppdatert: 14.03.2017 av Sigrun Ask