Oversikt_master_2015

Nyhendebrev

Ønskjer du å motta nyhendebrevet til Kunst- og designhøgskolen i Bergen?

Installasjonsbilde fra Masterutstillingen i kunst 2015 i Bergen Kunsthall. Foto: Bjarte Bjørkum

Nyhendebrevet går til kunst-, design- og kulturorganisasjonar i Noreg og Norden, høgskular og universitet, departement og myndigheiter, media, samt privatpersonar. Nyhendebrevet kjem ut med ujamne mellomrom med 10-12 gangar i året. I arkivet under vert dei 10 siste nyhendebrevane liggande. Kontakt oss gjerne på kommunikasjon(at)khib.no ved behov.

Om du ønskjer du å abonnere eller er det andre i organisasjonen din som bør få vårt nyhendebrev, ver venleg og bruk skjemaet du finner her.

Det sendast òg ut nyhendebrev på engelsk: Newsletter from Bergen Academy of Art and Design

Publisert: 23.06.2016 av Gard Andreas Frantzsen Oppdatert: 23.06.2016 av admin