entian-works.jpg

Pressemelding 29. august 2011: Patrik Entian utforsker hvordan maleri kan fungere som metode for å undersøke den visuelle verden

Utstillingen Looking for Painting / Att synliggöra det synliga viser deler av de kunstneriske resultatene av Patrik Entians treårige stipendiatprojekt ved Kunsthøgskolen i Bergen. I prosjektet har han tatt utgangspunkt i å samle inn, bearbeide og prøve ut bilder fra dataskjermen i maleri.

Arbeidet har gradvis utviklet seg gjennom en diskusjon om hvordan maleri kan fungere som en metode for å undersøke den visuelle verden slik som den framtrer for oss i dag. Utforskningen er basert på maleriet som praksis og det daglige arbeidet i atelieret. Utstillingen er todelt og foregår parallelt på rom8 og i prosjekthallen på Avd. Kunstakademiet. Utstillingen åpner på Rom8 3. september 2011 kl. 15. Utstillingen står til 18. september.

Patrik Entians maleri veksler mellom å undersøke hvordan et motiv ser ut når et malt bildefungerer som maleri og hva som er mulig å male. Det er i spenningen mellom disse spørsmålene arbeidet hans foregår og virker. I løpet av stipendiatprosjektets gang har han undersøkt bilder gjennom å male ut fra ulike skjermbaserte media som for eksempel webkameraer, MMS-bilder, Google Earth-bilder av geografiske oversikter og profilbilder fra sosiale medier. Parallelt med disse undersøkelsene har prosjektet vært sentrert rundt en serie malerier som tar utgangspunkt i et webkamera som står plassert på den tyske forskningsstasjonen Neumayer i Antarktis. På dataskjermen ser man et webkamerabilde av en utstrekt horisont med ett øde islandskap som oppdateres med et nytt bilde hvert tiende minutt på internett. Ut fra disse bildene har Patrik Entian arbeidet fram en større serie malerier.

Gjennom arbeidet med å male etter webkamerabildene har han undersøkt hvordan maleri igjen kan fungere som et relevant medium for å avbilde verden på. I strømmen av abstrakt digital informasjon fungerer maleriet som en dokumentasjon og et medium som fastholder flyten og tiden, samtidig som det avbilder og viser det samme. Når han maler de digitale bildene fra dataskjemen, gjøres de flyktige bildene synlige gjennom at bildene tas tilbake til en fysisk virkelighet. Selve overføringen til maleriet prøver han å gjøre på så konkret måte som mulig. På den måten fungerer maleriet som en metode for å registrere og markere, og som et medium som gjennom å imitere det vi ser da også utforsker hva det er viegentligser på.

Det kunstneriske sluttresultatet vises i en todelt utstilling: På rom8 (Vaskerelven 8) vises maleri som alle tar utgangspunkt i motiv fra webkameraet som Patrik Entian har fulgt i løpet av stipendiatperioden. I den andre utstillingsdelen som vises i prosjekthallen på Avd. kunstakademiet (6.etg, C. Sundts gate 53) presenteres ulike delprosjekt fra de tre stipendiatårene i form av ferdige verk, skisser og fotodokumentasjon.

Om Stipendprogrammet
Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid er en parallell til forskerutdanningene organisert som doktorgrads-programmer. Programmet skal sikre kunstnerisk utviklingsarbeid på høyeste nivå og skal føre fram til kompetanse som førsteamanuensis. Patrik Entians prosjekt "Looking for Painting" er det første som utføres i maleri på dette nivået av utdanningssystemet.

CV
Patrik Entian (f 1966) er en svensk billedkunstner som bor og arbeider i Bergen. Han har studert ved Kunstakademiet i Trondheim, Bildkonstakademien i Helsingfors og Skånska målarskolan i Malmö samt ved Universitetet i Lund. Han har gjort flere store utsmykninger blant annet ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og på Kalvatreet skole og har hatt utstillinger på steder som Tidens Krav, No5 Bergen Kunsthall, Trøndelag Senter for samtidskunst, Rogaland kunstnersenter m.m

Kontakt
- Patrik Entian, utstiller: 91 34 12 55 (patrik.entian@khib.no)
- Astri Kamsvåg, informasjonsleder KHiB: 93 03 43 30 (astri.kamsvaag@khib.no)

Se prosjektet her: http://halvekongeriket.org

 

 

Publisert: 12.10.2011 av Peter Klasson Oppdatert: 17.08.2015 av Gard Andreas Frantzsen