Stromgaten.jpg

Pressemelding 12.09.2014: Kunst- og designhøgskolen får utvidede fullmakter

KHiB fyller kravene til å få status som vitenskapelig høgskole, men Kunnskapsdepartementet vil vente med å ta stilling til søknaden om endring av institusjonskategori til strukturen i høyere utdanning er evaluert i 2015.