stillingsannonser-6.jpg

Ledige stillinger

Her finner du linke til jobbnorge som viser våre ledige stillinger og informasjon om hvordan du søker.

Alle som søker faglige stillinger må dokumentere pedagogiske kvalifikasjoner, faglig virksomhet og kunstnerisk- og designfaglig arbeid. Nærmere opplysninger fremgår av den respektive stillingsbetenkning. Søknad sendes elektronisk via jobbnorge

Se oversikt over ledige stillinger

Slik søker du på en faglig stilling ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen:

Søknaden skal inneholde:

  1. Et søknadsbrev der du sier noe om dine design/kunstinteresser, din motivasjon for stillingen, og en beskrivelse av dine intensjoner og mål for åremålsperioden. Det er viktig at du tydeliggjør ditt ståsted i faget og at du beskriver ditt syn på fagområdets posisjoner og muligheter
  2. En oversikt over tidligere utdanning og relevant arbeidserfaring (CV)
  3. Attesterte kopier av vitnemål og relevante attester
  4. Kunstneriske- og faglige arbeider (dokumentasjonsmateriale) som du ønsker det skal tas hensyn til i vurderingen (ikke mer en 15 vedlegg)  og en liste over disse

 
Send søknad, CV, vitnemål, attester og dokumentasjonsmateriale elektronisk til Kunst -og designhøgskolen i Bergen  via lenken «Søk stillingen». 

Last opp alle vedlegg som separate filer. Dersom vedleggene er større en 15 MB må du komprimere dem før du laster dem opp.

Vi sender søknadene elektronisk til den sakkyndige komiteen. Den sakkyndige komiteen vurder, og rangerer søknadene ut fra kvalifikasjonsprinsippet. Den sakkyndige vurderingen bygger på utlysningstekstens (stillingsbetenkningens) beskrivelse av fag - og ansvarsområde, og på andre formelle krav som stilles til professor og førsteamanuensis kompetanse. Bedømmelsen skjer på grunnlag av din dokumenterte vitenskapelige eller kunstneriske kompetanse, og blir vurdert med den informasjonen du laster opp i jobbnorge.

Trenger du teknisk-hjelp ta kontakt med jobbnorge support på +47 75 54 22 20

Publisert: 20.03.2013 av Astri Kamsvåg Oppdatert: 01.08.2016 av Gard Andreas Frantzsen