Kari-B-Johnsen

Kari Bjørgo Johnsen

Leder, Enhet for kvalitetsutvikling
Telefon:55587491
Epost:kbj[at]khib.no
Kontor:Tredje etasje, Strømgaten 1

Kari Bjørgo Johnsen har administrativt ansvar for å koordinere KHiBs arbeid med utdanningskvalitet.

Fra oktober 2011 er hun én av tre ansatte i KHiBs Enhet for kvalitetsutvikling. Koordinatoransvaret for utdanningskvalitet omfatter blant annet

  • videreutvikling av KHiBs kvalitetsutviklingsprogram (KUP)
  • alumnivirksomhet og kandidatundersøkelser
  • tilsyns- og akkrediteringsprosesser
  • sekretærfunksjon for Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA)
  • sekretærfunksjon for læringsmiljøutvalget (LMU)

Kari har fartstid som studierådgiver ved KHiB fra 2000. Som studierådgiver har hun jobbet mye med internasjonalt samarbeid. Fra 2006 til 2010 var hun koordinator for KUNO, et veletablert nettverk for samarbeid innen høyere billedkunstutdanning i Norden-Baltikum. Kari synes hun har en fantastisk arbeidsplass, og får stadig mer respekt for kunnskapsproduksjonen som skjer i fagmiljøene ved KHiB.

Kari har hovedfag i medievitenskap fra Universitetet i Bergen. I tillegg har hun studert sosiologi, litteraturvitenskap og engelsk.

Kolleger i Enhet for kvalitetsutvikling:

Sol Sneltvedt, rådgiver for kunsterisk og designfaglig utviklingsarbeid og forskning

Anne-Len Thoresen, rådgiver for etter- og videreutdanning (EVU) og eksternt samarbeid

Publisert: 02.12.2011 av Astri Kamsvåg Oppdatert: 14.08.2015 av admin