Oivind-Skaar

Øivind Skaar

Økonomisjef
Økonomienheten
Telefon:55587303
Epost:oivind.skaar[at]khib.no
Kontor:Rom 205, 2. etasje, Strømgaten 1

Øivind Skaar er økonomisjef og en del av ledergruppen ved KHiB.

 

Hovedansvarsområder/arbeidsoppgaver/kontakt:

 • Leder av økonomienheten
 • Plan- og budsjettprosesser
 • Budsjettpremisser og -fordeling
 • Mål og resultatstyring, virksomhetsplaner
 • Rapport og planer
 • Tertial-/årsregnskap; ledelseskommentarer, avsetninger
 • Rapportering av økonomisaker til styret
 • Økonomistyring
 • Anskaffelser

 

Budsjett- og økonomioppfølging av avdelinger/enheter (budsjettenheter i parantes):

 • Overordnet kunst- og designhøgskolen
 • Institusjonsnivået (10)
 • Faglige/strategiske midler (11)
 • IKT-enheten (14)
 • Driftsenheten (15)
 • Avd. for design (41-49, backup)
 • Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (70)
 • KHiBs stipendiater

 

Øivind Skaar har vært ansatt siden 2003. Han er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i 1991. Tidligere har han jobbet som økonomisjef ved Jernbaneverket og økonomiansvarlig ved trygdeetaten i Hordaland.

Publisert: 22.09.2011 av Astri Kamsvåg Oppdatert: 23.06.2016 av Mariell Totland