Saastad

Tone Saastad

Førsteamanuensis i tekstil
Telefon:55587476
Epost:tone.saastad[at]khib.no
Kontor:Marken 37, andre etasje

Tone Saastad er tilknyttet fagområde tekstil ved Avdeling for kunst ved KHiB i en 50 %-stilling.

Kompetanseområder
Tekstiltrykk i et utvidet felt, prosjektveiledning, metodikk, kunst og arkitektur.

Fokus innen kunstnerisk utviklingsarbeid
Topographies of Colour; en undersøkelse rundt Farge i ulike media, som lys og som pigment, digitalt og analogt.

Topographies of Colour; Spode (2013)
The artistic research project Topographies of Colour; Spode (2013) is an investigation of colour, light and movement in space. It is about the perception of colour and light, how to make the immaterial materialize.

Technically, multiple projectors are used to run DVDs that overlap. Colours in the form of light are partially halted and mixed on semi-transparent silkhangings, partly passing through them, thus filling the space with changing colour blends; a colour and light installation to walk into and be part of.

This colour project is part of the artistic research project Topographies of the Obsolete, which is site specific and related to the abandoned Spode Works in Stoke-on-Trent (UK), dealing with questions connected to the post-industrial landscape. The title Topographies of Colour: Spode, refers to Saastad´s working as a colour archaeologist on-site, mapping the colours of the former ceramics factory in Spode, its history and daily activities, by photographing the archive folders that have been accumulated as a natural and necessary product of these. The images appear as more or less abstract lines of colour, which are projected in a room on-site.

Watch film on vimeo:

 

Read more at the Topographies website

Topographies of Colour; Rom8 (2014)
In the white cube Rom8, Topographies of Colour is not in place, but in space. What possibilities does an empty space offer? The white cube enables a process in which colour and light are the point of departure for a new investigation.
Venue: Rom8 for artistic research, Vaskerelven 8, Kunst og Designhøgskolen I Bergen. Time: 27 February - 2 March.

 

Bakgrunn
Tone Saastad ble utdannet ved KHiB i 1976-80. Hun har hatt en rekke utstillinger og kunstneriske oppdrag for offentlige rom, som eksempelvis på Den Norske Ambassaden i Moskva. Hun er innkjøpt bl.a. av de norske kunstindustrimuseene samt Kunstindustrimuseet i København, og mottok i 1990 den nordiske utmerkelsen Georg Jensen-prisen. Saastad har også lang erfaring som kunstnerisk konsulent i arbeid med kunst i offentlig rom, bl.a. var hun med å utforme utsmykkingsprogrammet for De olympiske leker på Lillehammer i 1994.

CV

Publikasjon 
Tone Saastad ga i 2007 ut Forskyvninger. En kunstnerisk arbeidsprosess tur/retur / Displacements An Artistic Work Process - There, and Back Again. ISBN 978-82-8013-065-5

"Boken, som er et resultat av Saastads KU-arbeid de siste årene, omhandler loggboken som en egen form for kunstnerisk arbeidsmetode. Hensikten er å gi leseren et konkret innblikk i hvordan et kunstverk blir til og hva som ligger bak det en ser, i denne sammenheng vil det si den kunstneriske prosessen og arbeidsinnsatsen bakenfor selve resultatet, det visuelle uttrykket.

Forskyvninger gjengir både Saastads egen loggbok i tillegg til hennes betraktninger rundt skriving som kunstnerisk refleksjonsgrunnlag. Boken er rikt illustrert med eksempler fra Saastads arbeidsprosess. "Gjennom sin forskning og sitt essay har Tone Saastad gitt oss et innsiktsfullt eksempel på både hva kunstnerisk kreativitet og kunstnerisk forskning kan være." (Sitat fra bokens forord, skrevet av professor Søren Kjørup)."

Topographies of Colour

Pixelprosjekt. Topographies og Colour; Spode. Mappearkiv. Fra utstillingen Vociferous Void, British Ceramics Biennal, Spode Works, Stoke on Trent, høst 2013. Topographies of Colour; utstilling i Rom8, vinter 2014.

Publisert: 19.10.2011 av Peter Klasson Oppdatert: 04.11.2016 av admin