Jon-Pettersen.jpg

Jon Pettersen

Førsteamanuensis i tekstil
Telefon:55587471
Epost:jon.pettersen[at]khib.no
Kontor:Marken 37, andre etasje

Jon Pettersen har lang erfaring som designer for norske og utenlandske veverier.

Spesialkompetanse
Pettersen arbeider med utvikling av vevde tekstiler der ulike materialer, konstruksjon og uttrykk blir tilpasset funksjon og kontekst. Digitale tegneverktøy brukes som utgangspunkt for videre eksperimenter i materiale. Det skjer både i verksted og direkte i industriens maskinvevstoler. Jon Pettersen jobber med både interiør og bekledningsstoffer, utsmykning, rekonstruksjon og med ferdige produkter. (se relatert artikkel om Museum Lysøen)

Kunstnerisk utvikling
Med utgangspunkt i spesialkompetanse og kontaktnett arbeider Pettersen med et prosjekt støttet av KHIB: "Kast. Tekstile objekter i bevegelse". Det har som målsetting å utvikle kunstneriske uttrykk knyttet til funksjonelle tekstile enheter.
(se relatert artikkel) 
Dette er en del av et større prosjekt "Future Textiles" der han sammen med kollega Hilde Hauan Johnsen og Ingrid Aarset arbeider med fagutvikling frem mot utstilling / seminar.

Studietilbud
Datastyrte vevstoler med jacqaurd gir mulighet for utforming av frie motiver og strukturer i den vevde flaten. 
For å oppnå dette trengs grunnleggende og spesialisert innføring i konstruksjon / vev. Fagområdet tilbyr opplæring i bruk av både manuelle og digitalt styrte verktøy. De faglige tilbud omfatter konstruksjonsteori med enkle og komplekse kombinasjoner av strukturer og prinsipper for fargeblanding. Faghistoriske emner og introduksjon til vev som kunstnerisk medium inngår i tilbudet. Studiebesøk til bedrifter og mulighet for utveksling kan gi økt innsikt og erfaring.

Tverrfaglig samarbeid
Avdeling for design har i samarbeid med Jon Pettersen utviklet et kurstilbud der muligheter i tekstil blir undersøkt i møtet med andre materialer. Både de funksjonelle aspekter og det uttrykksmessige potensialet har stått i fokus. Tilbudet representerer en åpen tilnærming mellom avdelingene for kunst og design.

Nettverk

Pettersen har stort kontaktnett innen tekstil både nasjonalt og internasjonalt. Han har egen virksomhet innen design og import og inkluderer sitt nettverk i undervisning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Han har bl.a. undervist i et større utvekslingsprogram ETT (European Textile Trainee) som tilbyr studieopphold for studenter i Nederland og Italia. 

Priser

Førsteamanuensis Jon Pettersen fikk "Merket for god design 2007" av Norsk designråd i samarbeid med møbeldesignerne i Norway Says. Prisen fikk han for møbeltekstil med en tredimensjonal skjellstruktur, "Scalo".
 


Publikasjoner

"Bird. Studie og analyse av et jacquardvevet stoff av William Morris fra 1878." KHiB 2000
 

 
Privat mailadresse: jonaap@online.no

www.jonpettersen.com

KU-rapporter
Les mer om Pettersen sin kunstnerisk utviklingsarbeid.

KU-rapporter Pettersen

Publisert: 11.10.2011 av Peter Klasson Oppdatert: 04.11.2016 av admin