ingrid_aarseth.jpg

Ingrid Aarset

Høgskolelektor i tekstil
Kunst
Telefon:55 58 74 74
Epost:ingrid.aarset[at]khib.no
Kontor:Rom 7E+07, Marken 37

Ingrid Aarset er tilknyttet fagområde tekstil.

Spesialfelt: stofftrykk og tekniske prosesser innen tekstil og farge

Fokus innen kunstnerisk utviklingsarbeid

  • Ny teknologi: eksperimenterer  med it-relaterte virkemidler satt i forhold til mer tradisjonelle tekstile metoder, feks laserkutting, digitaltrykk kombinert med hands-on prosesser som monotypi og mer maleriske teknikker.
  • Appropriering av historiske mønster til samtidsuttrykk, for tiden tekstiler funnet i renessansemalerier.
  • Farge og taktilitet

En sentral tilnærming til faget for Aarset er at teknsike ferdigheter og metoder blir en måte å utvikle gode idéer og konsepter. At kunnskap gjennom erfaring og innsikt i metodiske prosesser er sterke kunstneriske virkemidler.

Kompetanseområder
Ingrid Aarset gir studentene god introduksjon i tekniske prosesser som reaktive farger, direktetrykk med remazoler, reserver, rapportering, hvit-ets, silketrykk gjennom foto-overføring, akvarellteknikker, ulike påføringsmetoder, sjablongtrykk, trykk, monotyper og bruk av laserkutter. Aarseth følger studentene gjennom ulike faser med å utvikle sine idéer i samspill med bruk av de ulike teknikkene.

Ingrid Aarset og student

Kunstnerisk utviklingsprosjekt
Aarset har jobbet med tekstiler inspirert av renessanse malerier:
- Jeg gjort en rekke eksperimenter og er nå i ferd med lage store arbeider basert på noen av tekstilene man finner i renesseansemalerier.

Prosjektet inngår i et samarbeide med kolleger ved fagområde tekstil, Hilde Hauan Johnsen og Jon Å Pettersen, under arbeidstittelen Future Textiles.

Aarset - rennessansemaleri- Vi har som felles plattform å undersøke nye muligheter med ny teknologi som kan relateres til  tekstiler.

I undersøkelsene har Aarset eksperimentert med mange ulike materialer og teknikker. I sluttarbeidene vil hun for det meste bruke en laserkutter til å skjære ut mønstrene hun har laget og bruke dem i relativt store format. Idéemessig har dette prosjeket utviklet seg fra et historisk materiale. Målet har hele tiden vært å gi  arbeidene mine en historisk "ånd", men med moderne verktøy og hvor ornament , mønstring og materialer har et tydelig  samtidsutrykk.

Kunstneriske resultater
Hennes nåværende KU-prosjekt skal stilles ut høsten 2012 i Sogn og Fjordane Kunstmuseum (Førde) og i Nord-Norsk Kunstmuseum (Tromsø) sammen med Jon Å Pettersen og Hilde Hauan Johnsen. I forbindelse med utstillingen gir de ut en bok om prosjektene sine og arrangerer en konferanse i samarbeid med muséene.

Bakgrunn
Aarset er utdannet i 1987 ved Statens Høgskole for Kunst og Design (som senere ble til KHiB i 1996) med diplom i tekstilt fagområde. Hun var også ved Middelsex Polytechnic i London som en del av utdanningen.

Aarset har eget atleiér på USF og arbeider med romlige tekstiler og kirketekstiler. Hun hatt flere utstillinger i Norge og norden og har blitt innkjøpt av Kunstindustrimuséene i Oslo, Bergen og Trondheim.

Les også

FoU-rapporter ved KHiB

Arbeider i utvalg

Publisert: 08.09.2011 av Peter Klasson Oppdatert: 04.11.2016 av admin