Emma Wolukau-Wanambwa by Stuart Williams

Emma Wolukau-Wanambwa

Stipendiat
Kunst
Telefon:
Epost:Emma.Wolukau-Wanambwa[at]khib.no
Kontor:

Stipendiat

Emma Wolukau-Wanambwa er tilsatt i stipendiatstilling ved avdeling kunst fra 01.10.15

Under opptaket til Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid i 2015 ble Emma Wolukau-Wanambwa tatt opp som KHiB-stipendiat med prosjektet ”Colonial Exhibition”. Stipendprogrammet er en parallell til doktorgraden ved universitetene.

Wolukau-Wanambwa undersøker i sitt virke kolonialismens praksis for anvendelse av representasjon, noe som har gjort henne oppmerksom på hvor sentral representasjon i seg selv er innen kolonidiskursen. I et bredt spekter av kontekster og disiplinære rammeverk er trangen til å vise avdekket som en fundamental del i etableringen av posisjoner og opprettholdelsen av koloniale maktrelasjoner, og koloniseringen av det fysiske rommet. Hun mistenker at en sentral årsak til hvorfor avkoloniseringsprosjektet forblir ufullstendig er fordi hegemoniske epistemologiske strukturer - Måter å se og erkjenne verden på - ble etablert i kolonial kontekst, og dermed ikke har undergått substansiell reevaluering siden.

Les mer om hennes stipendiatprosjekt her (engelsk)

Portfolio med hennes tidligere arbeid finner du her (engelsk)

Publisert: 09.02.2016 av Rebeca Torres Oppdatert: 04.11.2016 av admin