oystein-hauge.jpg

Øystein Hauge

Høgskolelektor, teorikoordinator
Telefon:55587328
Epost:oystein.hauge[at]khib.no
Kontor:Fjerde etasje, Vaskerelven 8

Øystein Hauge er utdannet Cand.philol. med fagene religionsvitenskap, nordisk språk og litteratur og samfunnskunnskap. Spesialfelt: Religion og samtidskunst, kunstkritikk, film og kunstteori.

Han redigerte tidsskriftet "Uten tittel - tekster fra Vestlandets kunstakademi" i perioden 1991 - 94, har vært dekan samme sted og har i to perioder vært konsulent for UD sitt råd for billedkunst. Han har kuratert flere utstillinger, blant annet Vestlandsutstillingen 2008 (sammen med Finn Eirik Modahl) og skrevet tekster for mange av Norges fremste samtidskunstnere. Har vært fast kunstanmelder i Bergens Tidende siden 1993 og tidligere styremedlem i OCA - Office for Contemporary Art, Norway (til 2012). Høgskolelektor, skribent og foredragsholder.

Hauge var i 2008 bidragsyter til forskningsprosjektet "Kulturjournalistikkens offentlighet" ved Institutt for Informasjons- og medevitenskap (UiB). Et utvalg sentrale publikasjoner: "Kunstkritkkens marg" i samlingen "Kulturjournalistikk" (red: Knapskog/Larsen - SAP 2008), "Johannessens åpenbaringen" (om Kurt Johannessen - Zeth 2009), "Etterklang" (Laila Kongevolds utstilling i anledning Kirkefestspillene i Krisitandsand 2010),"Syn for lyd, øre for bilde" (om verk av Hilde Hauan Johnsen og Maia Urstad - 2011), "Staging the Pottery - notes on art and topophilia" (for KU prosjektet Topograhies of the Obsolete" - 2013).


Øystein Hauge er utdannet Cand.philol. med fagene religionsvitenskap, nordisk språk og litteratur og samfunnskunnskap.

Epost: oystein.hauge@khib.no

 

 

Publisert: 11.10.2011 av Peter Klasson Oppdatert: 04.11.2016 av admin