petter-bergerud.jpg

Petter Bergerud

Professor i romdesign/interiørarkitektur
Telefon:55587496
Epost:petter.bergerud[at]khib.no
Kontor:Marken 37, andre etasje

Petter Bergerud er utdannet arkitekt og er professor med rom og uteareal som spesialfelt.

På Kunst- og designthøgskolen i Bergen er Petter Bergerd involvert i ulike tverrfaglige prosjekt. Han er også engasjert i en rekke utadvente prosjekt hvor KHiB er samarbeidspartner med andre instanser om ulike tiltak for Bergen og regionen.

Bergerud fungerte som dekan ved Avd. for design i perioden februar 2007 - februar 2008.

Kompetanseområde/r

Arkitektur, rom, form, materiale og lys

KU fokus
Eksperimentella strukturer.

KU prosjekt/er
Eksperimentelle strukturer i tre
Prosjektet har fire nivåer:

- Formforståelse - materiale, styrke og konstruksjon: formål - "presse grenser". Her har prosjektene som målsetting å gå nye veier, utfordre eksisterende standarder og eksperimentere med muligheter.

- Romlige og opplevelsesmessige strukturer: formål - "inspirere". Søken etter formmessige og romlige kvaliteter med linjespill, flater, volumer, lyssetting og ulike virkemidler.

- Learning by doing: formål - "engasjere". Utvikle strukturer i storskala som gir opplevelse, erfaring og kunnskap - undervisningsbasert. Men som fagstand innen design og arkitektur, må vi holde faget levende ved stadig å prøve ut ideer og leke med muligheter som kan skapes.

- Samfunnsrollen: formål - "begeistre". Som forsknings- og utdanningsinstitusjon skal vårt kunstneriske utviklingsarbeidet være med på den kulturelle arena.

 "Mood Catcher"
Høsten 2012 ble det reist en 32 meter høy trestruktur på Festplassen i Bergen. Den var satt sammen av ti enheter. Formmessig besto hver enhet av dobbelkrumme flater - nærmere definert: en hyperbolsk paraboloide - utformet av rette lekter. Dette er foreløpig det siste av en rekke eksperimenter og resultater: Romdomen - 2003, Spilegalskap - 2004, Romgloben - 2004, Spiletårnet - 2005, Lotus - 2006, Svermere - 2007, Arigato - 2008, Bybarn - 2009, Lysende tredetaljer - 2011 og nå Mood Catcher - 2012. Alle prosjektene har hver for seg - og samlet vært inne i et internasjonalt samarbeid, (For Mood Catcher: Ole Vanggaard, prof/ing, København, Peter McClary, prof/ing, Philadelphia, Enric Soriano og Pep Tornabell, begge ark/phd, Barcelona). Prosjektene presser grenser konstruktivt og de viser nye romlige, form- og opplevelsesmessige strukturer. De er blitt invitert til presentasjoner og foredrag en rekke steder. Se neste pkt.

Bergen International Wood Festival
Bergen Interbnational Wood Festival har vi arrangert fire ganger, 2006, 2008, 2010 og 2012. Ca. 20 lag a 3 personer samles annet hvert år. Tilsammen 34 nasjoner har så langt deltatt. Se www.bergenwood.no

KU basert undervising
Alle prosjektene ovan har vært trukket inn i et undervisningsopplegg. Studentene har vært med i idé- og utviklingsfasen, stått for gjennomføring og evaluering av resultatene.

Veileder for stipendiat
Petter Bergerud var veileder for Frode Ljøkjell, stipendiat, KHiB, 2010-2012. Prosjekt, "Hjem utenfor hjemmet", flyktningsleir utfordringer og utforming.

Publisert: 08.09.2011 av Peter Klasson Oppdatert: 03.11.2016 av admin