mette-lorange.jpg

Mette L'orange

Professor i form, farge og rom
Telefon:55 58 74 26 / 922 44 526
Epost:mette.lorange[at]khib.no
Kontor:Kong Oscars gate 62, fjerde etasje

Mette L'orange er ansatt i en 50%-stilling ved KHIB som professor i Farge og har en professor II stilling ved KHiO, avdeling Design.

Arbeidet med farger har resultert i boka "Farger i arkitekturen" som kom ut på Spartacus/Scandinavian Press i 2008, samt en rekke foredrag, kurs, papers og fagartikler relatert til KU- temaet ”Fargen mellom kunst og arkitektur”  ved KHiB.

Hun er arkitekt MNAL og billedkunstner med utdanning fra Oxford Brookes University (BA), Arkitekthøgskolen i Oslo (MA) og Statens Kunstakademi i Oslo. Hun har vært ansatt i 10 år som sivilarkitekt hos bl.a Niels Torp  as og ledet Institutt for Romkunst i 15 år. I dag driver hun egen praksis ved siden av undervisningen, med kunstprosjekter og utsmykkinger, samt oppdragsbasert fargesetting av byer, tettsteder og borettslag, sist for Kongsvinger og Røros Kommune samt Oslo Havn (kraner).

Utmerkelser:

1990-2015  Diverse stipender: Statens arbeidsstipend/diversestipend, Vederlagsfondet x 11, Houens Legat,                        Div.fonds.

1992          Norsk Forms designpris  for prosjektet " Farger i Oslo".                       

2001          Oslo Bys Kulturpris

Publikasjoner:

2016            «Who is afraid of red and blue? Approaches to colour in  Architecture and Design. Paper og                            Poster for AIC Santiago, Chile. Proceedings

2015            "Interiørarkitektur”  antologi, kapitel: ”Farger er lys”. Red. Ellen Klingenberg.

2013            "Who is afraid of red and blue? Teaching colour in art and design” Mobility &Design. Publikasjon.                     Beirut       

2011            ”Redsel for farge”, artikkel ARKITEKTUR N        

2008            ”Farger i arkitekturen.Byen, stedet, gata.” Bok.
                    Spartacus Forlag/Scandinavian Press.
                    Fast spaltist i Fargemagasinet. ca 6 utgaver i året.
                    Div rapporter vedr. fargesetting i byer og tettsteder

Foredrag (og etterfølgende debatt):

2016            NAL  Kurs : Boligområder med identitet. Oslo. Foredragsholder

2016            Husbanken Frokostmøte. Bergen. Farger og fargebruk/Universell utforming

2016            Seminar universell utforming. Oslo. Undervisningsbygg Oslo KF og Omsorgsbygg Oslo KF.                                Foredragsholder

2016            Forum Farge årsmøte og seminar:” Øye, farge, lys og opplevelse”, Kongsberg. Foredragsholder

2016            Konferanse Tromsø. “Arctic Urban Space.” Foredragsholder.

2015            NAL Kurs : Farger I arkitekturen. Oslo. Foredragsholder

2015            Seminar Kongsvinger. Farger i Arkitektur. Foredragsholder

2013            Seminar. E Granums Kunstfagskole. “Josef Albers og Fargenes samspill” Foredragsholder

2012            Block Watne faglig møte. Foredrag (Farger I arkitektur)

Utstillinger/utsmykkinger:

2015            Utsmykking/fargesetting av kraner i Oslo Havn

2014            «Farge i byen". Trondhjem Kunstforening

2013            «Who is afraid of red and blue?"  ROM 8 Bergen

2011            ”Relations.” Utstilling Warszawa

Verv og deltakelse i interesseorganisasjoner:

2013-           Viseformann styret FORUM FARGE 

2013            Sensor Farge Master HIOA

2010-13        Sakkyndig komitémedlem i 6 komiteer for BAS, HIOA, KHiB og NTNU

2010-15        Programstyret for Kunststipendiatordningen, vara                     

2015-           Vara til Styret KHIB

KU-fokus:

Mitt KU arbeid har hovedfokus på fargebruk i kunst og arkitektur, og studerer overføringsverdi fra ett fagområde til et annet.

Jeg søker gjennom en rekke studier og prosjekter å utvikle gode metoder og eksempler for fargesetting av rom, arkitektur og objekter, samt å bevisstgjøre om fargens potensiale for trivsel, veifinning, identitet og fysisk artikulering. Inspirasjon for arbeidet de siste årene har vært Le Corbusier (1887-1965). Hans ”Fargeklaviatur” fra 1931 og 1959 og hans holdninger til arkitektonisk farge har på forskjellige måter vært utgangspunkt for arbeidet. Det gjelder også mine utstillinger i Warsawa 2011 og i Rom 8, Bergen  2013: ”Who is afraid of red and blue?”, samt i Trondhjem Kunstforening 2014. (”Byens farger). Hans metode for blanding av maling med pigmenter og bindemidler på bestemte måter uten svart og titanhvitt bryter med dagens kommersielle metoder og bruk av NCS som Norsk Standard. Målet er å utvikle slike kvalitative metoder i dag, i samarbeid med ulike aktører, og derved også fokusere mer på fargekvalitet og materialitet.

Fargen mellom kunst og arkitektur

utsmykkinger fargesetting av by og sted maleri mm

Publisert: 17.10.2011 av Peter Klasson Oppdatert: 25.11.2016 av Rebeca Torres