Elistin-Eide.jpg

Eli-Kirstin Eide

Professor i romdesign/interiørarkitektur
Telefon:55 58 74 51
Epost:eke[at]khib.no
Kontor:Rom 306, 3. etasje, Kong Oscarsgate 62

Eli-Kirstin Eide, Interiørarkitekt MNIL, er fra 1. august 2012 ansatt som professor ved KHiB, Avdeling for design. Dette er det andre åremålet hennes ved KHiB. Fra 2006 var hun ansatt som førsteamanuensis.

Biografi:

Eli-Kirstin Eide, Interiørarkitekt MNIL, er fra 1. august 2012 ansatt som professor ved KHiB, Avdeling for design. Dette er det andre åremålet hennes ved KHiB. Fra 2006 var hun ansatt som førsteamanuensis.
Hun underviser i romdesign og interiørarkitektur, om farger, materialer, belysning, form og rommets ulike virkemidler i henhold til rommets bruk og brukerne, samt veileder studenter ved bachelor og master studiet. For tiden er hun også hovedveileder for stipendiat Erlend Bleken.
Eli-Kirstin Eide har utdannelse fra Bergen Kunsthåndverksskole, avd. for interiørarkitektur og møbeldesign, med diplomeksamen 1978, og kunsthistorie grunnfag fra Universitetet i Bergen i 1979. Eide har siden arbeidet som interiørarkitekt. Ved Arkitektkontoret Aall-Løkeland-Ragde AS, ved avdeling for interiørarkitektur, fram til 1989. Deretter eget firma, og i 2006 etablerte hun aksjeselskapet eke interiørarkitekter as, med 6 ansatte.

Publikasjoner:

2016             «Sanselig arkitektur» En bok om arkitektur, omgivelser, sanser, opplevelser og tilgjengelighet.

Foredrag og deltakelse på debatter (eksternt):

2014            2 ukers workshop: "Involverende og inkluderende arkitektur og design"
                   (Brukerinnvolvering, tjenestedesign og sosial inkluderende og innovativ design).
                   Ide og organisering av workshop / prosjekt: Eli-Kirstin Eide.
                   Samarbeidspartner: Dr. Yanki Lee fra Hong Kong Design Institute.

Prosjektet ble presentert på Cumulus konferansen i Johannesburg, høsten 2014 av Eli-Kirstin Eide og Yanki Lee.

2016            Deltok på KHiB sin utstilling «Inside wood» i Milano. Med fokus på universell utforming og                              sanselig arkitektur.

Under utstillingen presenterte Eli-Kirstin Eide sitt KU prosjekt om sanselige omgivelser og arkitektur.

Utstillinger og aktiviteter:

2004-09       Statoil ASA: Utvikling av forprosjekt vedrørende nytt kontorbygg (operasjonssenter) på Sandsli                          utenfor Bergen. Ombygginger i eksisterende bygg, utvikling og design av nye møterom og                              arbeidsarenaer (på land og offshore).
2006-2008    Entra Eiendom: Nytt kontorbygg, Nonneseter, Bergen: Plan- / logistikk-analyser, og                                       innredninger og romdesign.
2010            Diverse oppdrag innen romdesign/interiørarkitektur for Entra Eiendom.
2006            Interiørarkitekt for Modalaen AllAktivitetshus.
2003            Telenor: Nytt adm.bygg på Kokstad (22.000 m2). Interiørarkitektur og design av                                          møbler og innredningskomponenter.
1999-2004    Flere prosjekter innen helse og omsorg, bl.a. sykehjem og omsorgssentre. Interiørarkitektur,                            farger, materialer, belysning og innredning.
1999            Nore Neset Kirke. Interiørarkitektur av kirkerom og design av alle liturgiske møbler.
1998-99        Konseptutvikling av apotek, design av innredningskomponenter (i Tønsberg, Trondheim,                                Stavanger).
2002-04        Sørmarka konferansesenter, utenfor Oslo. Diverse ombygginger, interiør og design.

Verv og deltakelse i interesseorganisasjoner:

2011-2015     Styremedlem og varamedlem i styret ved KHiB.
2006-2010     Medeier og styrerepresentant i eke interiørarkitekter as.
2010             KHiBs representant i arbeidsgruppen for opprettelsen av ADA (Arkitektur og Design                                         Allmenningen) et samarbeid mellom DRB, KHiB, BAS, NIL, BAF, NID, Grafill.
2010-            Medlem i NIL’s komitè for utdanning.
1995-1998     Medlem av Norsk Forms råd.
1994-1997     Leder av NILs landstyre.
1986-2006     Ekstern sensor ved avsluttende eksamener ved Kunsthøgskolen i Bergen.


KU fokus:

Mitt fokus er på vår opplevelse av omgivelsene. På hva vi opplever når vi beveger oss gjennom rom. Jeg er opptatt av hvordan arkitektur, lys, farger og materialer påvirker oss. I boken «Sanselig Arkitektur» diskuterer jeg hvilke materialer og virkemidler som kan tas i bruk for å gjøre arkitekturen tilgjengelig, med tanke på materialenes egenskaper knyttet til vibrasjoner, akustikk, lukt, lys, farger, varme, taktilitet osv. Det er et prosjekt hvor jeg belyser balansen mellom estetikk, funksjonalitet, arkitektonisk kvalitet, universell design, materialer og miljø.
Det er min grunnleggende oppfatning at interiørarkitektur handler om rom og mennesker. Rom for mennesker, rom for ALLE. Rom som kan ses, høres, føles og oppleves. Rom som kan forstås og som gir brukeren noe, selv om man er blind, døv, eller har andre sanse- og funksjonstap.
Mine egne erfaringer gjennom år med prosjektering av rom og omgivelser har gitt meg den grunnleggende kunnskap om at omgivelsene påvirker våre tanker, følelser og med dette vår atferd. Hvordan vi designer rommet er altså av betydning. Den menneskelige hjernen er innrettet slik at den ikke kan la være å reagere på ytre inntrykk. Men hva vi opplever, hvorfor og hvordan vi reagerer er vanskelig å forklare. Jeg har derfor søkt faktabasert kunnskap innen hjerneforskning og miljøpsykologi for å kunne gi noen konkrete svar. Forskning og kunnskap som gir oss informasjon om hvordan omgivelsene er av betydning for trivsel, helse og velvære, og om hva som gjør at noen rom føles spesielt gode å være i.
Det har vært viktig for meg å videreformidle hvordan vi sanser og opplever våre omgivelser, og ikke minst hva som skal til for at personer med tap av ulike sanser og funksjoner skal ha mulighet for å forstå rommet, føle rommet, se og høre rommet, og få adgang til ulike opplevelser. 

Eli-Kirstin Eide - utvalgte arbeider

Klikk på bildene for mer informasjon.

Publisert: 04.10.2011 av Peter Klasson Oppdatert: 02.11.2016 av Rebeca Torres