Einar-Wiig.jpg

Einar Wiig

Høgskolelektor, masterkoordinator
Avdeling for design
Telefon:55587331
Epost:einar.wiig[at]khib.no
Kontor:

Einar Wiig har vært knyttet til Kunst- og designhøgskolen i Bergen siden 1992, som kunst- og designhistoriker, som dekan for Avd. for design og som masterkoordinator på samme avdeling. I tillegg har han vært avdelingens representant i samarbeidet med Verdighetsenteret i Bergen.

Han har skrevet fire bøker – om maleren Bernt Tunold (basert på hovedoppgaven), Jens Johannesens grafikk, billedhuggeren Hans Joacob Meyer og “Vær så god sitt!” Sistnevnte var knyttet til en vandreutstilling om norsk møbeldesign, et større KU-prosjekt i designavdelingens regi.  De siste årene har han arbeidet med en doktoravhandling med arbeidstittelen “Fra stoler til sitteredskaper”.

Wiig er utdannet Cand. Phil. med Kunsthistorie hovedfag 1990 (i tillegg til mellomfag filosofi og mellomfag allmen litteraturkunnskap). Han skrev sin hovedoppgave om vestlandsmaleren Bernt Tunold (1990).

Publikasjoner:

2012            «Om å designe for livets siste fase» (Spesialnummer av tidsskriftet Omsorg, utgitt av                                       verdighetssenteret. Medredaktør av nummeret)

2009            Vær så god, sitt!

1997            Hans Jacob Meyer

1993            Jens Johannessens Grafikk

1991            Bernt Tunold

Utstillinger og aktiviteter

2009-2010     Utstillingen Vær så god, sitt! (Bergen kunstmuseum, 2009 og Nasjonalmuseet i Oslo, 2010)                             (kurator)

2000-2004     En serie med utstillinger med Sofus Madsens skulpturer (kurator)

1997 og 2001 Utstillinger med Hans Jacob Meyer (kurator)

1991-1993     En serie utstilllinger med verkene til Bernt Tunold (Bergen Kunstmuseum, Oslo Kunstforening                           o.a.) (kurator)

KU-fokus:

Mitt forskningsarbeid tar utgangspunkt i HOME, en møbelkatalog produsert av Stokke møbler på slutten av 1990-tallet, med møbler av Peter Opsvik og andre designere knyttet til Stokke. Det sentrale tema er hvordan katalogen, gjennom bilder, tekster og grafisk design uttrykker en bestemt fase av moderniteten, ikke minst gjennom hvordan møblene er plassert inn i ulike hjem.

Arbeidet har stort fokus på idéer og idéuttrykk, på ulike nivåer. Frihetsbegrepet spiller en sentral rolle. Teoretisk spenner avhandlingen over fagområdene kunst- og designhistorie, sosiologi, idehistorie, filosofi og antropologi, med vekt på teoretikere som A. Giddens, C. Taylor (Ethics of Authenticity), M. Gullestad og Martin Buber (Jeg og du). 

Publisert: 04.03.2013 av Ragnhild Bruvik Berg Oppdatert: 25.11.2016 av Rebeca Torres