KHiB with friends - Oversikt

KHiB with friends - Platform for research and development

Utstilling av prosjekter, prototyper og objekter i Helsingfors under paraplyarrangementet "World Design Capital Helsinki 2012" 7. til 16. september 2012.

Utstillingen "KHiB with friends" ble planlagt og utført i samarbeid med professor Petter Bergerud og MA designere i Bergen Designinkubator, MA1 og BA3 studenter fra KHiBs designavdeling. Utstillingen ble kurert og designet som en presentasjon av utdanningsprosessene, undervisnings og arbeidsmetoder gjennom BA og MA studier ved KHiB med hovedvekt på utprøving og eksperimentering med materialer og teknikker. Presentasjon av prosesser, problemstillinger og resultater av konkrete masterprosjekter og et utvalg ferdige produkter tegnet av studenter og tidligere studenter ved KHiB.

Katalogen og utstillingen behandler de tre temaene: Undersøkelser og eksperimentering, samfunnsengasjement og faglig tyngde og resultater i forhold til produkter som er i bruk hos tiltenkte målgrupper.

Et utsnitt av utstillingen ble montert i Grieghallen i Bergen i forbindelse med Interiør og boligmessen i september 2012. Utstillingen presenterte de samme tre temaene, var betjent av BA og MA studenter. Utstillingskatalog ble distribuert gratis. Målsettingen her var å oppnå oppmerksomhet som kan føre til økte søkertall til studiene ved KHiB.

Utstillingen ble finansiert av Innovasjon Norge, Norges ambassade i Finland, Hordaland Fylkeskommune, World Design Capital Helsinki 2012 og KHiB prosjektmidler.

KHiB deltek på Helsinki World Design Capital 2012

Publisert: 04.03.2013 av Dave Vikøren Oppdatert: 30.11.2015 av admin