Dave_Vikoren.jpg

Dave Vikøren

Professor i møbel/komponentdesign
Telefon:90105348
Epost:dave.vikoren[at]khib.no
Kontor:Kong Oscars gate 62, 3.etasje

Dave Vikøren har fra 2002 vært ansatt som 100 % professor ved avdeling for design på Kunst- og designhøgskolen i Bergen.

Biografi:

Vikøren har vært engasjert i undervisningsplanlegging, undervisning og veiledning av BA og MA studenter med hovedvekt på profesjonsforberedelse og utadrettet virksomhet.
Dave Vikøren har hovedsakelig arbeidet med design av møbler og produkter for oppdragsgivere i inn og utland. Han har vært prosjektleder og designer for en rekke internasjonale utstillinger.
I sitt FOU arbeid har Vikøren arbeidet med å skape arenaer for visning av god norsk design for både profesjonelt næringsliv og øvrig publikum i inn og utland.
Dave Vikøren har utdannelse med svennebrev som møbelsnekker, ledelsesutdannelse fra Norsk Arbeidsgiverforening, designutdannelse med diplomeksamen fra KHiB og Møbelprodusentenes 1 årige designstipend. I 1993 etablerte og arbeidet Vikøren i designfellesskapet Circus design sammen med Steinar Hindenes fram til 2005.

Utmerkelser:

2005            «Klassiskerprisen for god design (Norsk Designråd)
2003            «Merket for god design» (Norsk Designråd)
2001            «International Design Award (Norsk Designråd)
1993            «Merket for god design» (Norsk Designråd) 

Publikasjoner:

2014            «100 % Norway» Utstillingskatalog “Concept”
2013            «KHiB with Friends», London. Utstillingskatalog: Introduksjon og tekster
2012            «Arkitektnytt» 04, Kronikk «Møbeldesignutdanning i endring»
2012            «KHiB with friends», Utstillingskatalog Helsingfors. Introduksjon og tekster
2010            «Arkitektnytt» 11, ”IMD - En viktig stipendordning som fungerer”
2010            «Arkitektnytt» 07, ”Vedrørende unge arkitekter og tendenser i utdanningen” 

Omtaler:

2016            «Arkitektnytt» 03, Kaja Klingenberg «Greien med Bergen»
2016            «Aftenposten» 27.2. Ann-Mari Gregersen «Fortidens håndverk er nåtidens trend»
2005            bok om «Circus – Design made in Bergen”, forfatter Jan Nyberg. Skald forlag 

Utstillinger og aktiviteter:

2016            Prosjektleder og designer for prosjektet «Inside wood», Milano med Petter Bergerud, KU gruppen                   «Shaping environments», KHiB stab og studenter.
2014            Prosjektleder og designer «100 % Norway», London med Petter Bergerud, stab og studenter
2013-2014    Design og kuratering av deler av «Nordic Passion», Seoul Museum of Art, med Petter Bergerud,                        Alto Universitetet og de nordiske ambassader i Seoul
2013            Prosjektleder og designer for "KHiB with friends”, London Design Festival med Petter Bergerud,                        KHiB stab og studenter.
2012            Prosjektleder og designer for «KHiB with friends» under "World Design Capital Helsinki" med                            Petter Bergerud, KHiB stab og studenter.
2005            ”Circus – Design made in Bergen”, Islands Designmuseum, Reykjavik, separatutstilling egne                              arbeider sammen med NIL Steinar Hindenes
2004             ”Circus - Design made in Bergen” Kode 1, Bergen. Separatutstilling egne arbeider sammen med                       NIL Steinar Hindenes


Verv og deltakelse i interesseorganisasjoner:

2016-            Medlem av Samarbeidsrådet for møbel- og interiørdesign (SMI), DogA
2016             Bedømmelseskomite for kompetansevurdering KHiB med prof. Olle Andersson og Jens Overbye,                       KADK
2007-2016     Faglig koordinator for Bergen Design inkubator.
2014-2015     Rådgiver og prosjektleder for utsmykking av glasshus i UiBs aula sammen med tekstil kunstner og                     professor Kari Dyrdal.
2014             Bedømmelseskomite for kompetansevurdering AHO med prof. Petter Øyan, HiOA og professor                           Peter Ullmark, KTH Chalmers
2013-2015     Rådgiver og jurymedlem designkonkurranse nye stoler til UiBs aula, Bergen
2011 og 2014 Kategorileder, DogA for Innovasjonsprisen for universell utforming.
2007-2013     Medlem av utenriksdepartementets fagutvalg for arkitektur og design
2011             Bedømmelseskomite for kompetansevurdering KHiB med prof. Svein Gusrud KHiO og prof. Vesa                       Honkonen, Konstfack.
2002-2013     Styringsgruppen for Industrirettet møbeldesign stipend. IMD
2002             Kategorileder, Norsk Designråds jury for Merket for god design.
1991-1995     Representant for NIL i International Federation of Interior Designers. IFI

KU fokus:

Mitt KU arbeid har tatt utgangspunkt i en rekke utstillingsprosjekter de siste årene. Utstillingene har hver gang inneholdt presentasjoner av prosjekter fra studenter på BA og MA nivå samt ferdige MA prosjekter, sammen med produkter som er i produksjon, av norske designere. Prosjektene inneholder alltid utstilling, foredrag, presentasjoner, omvisninger, websider og utstillingskatalog.
I alle prosjektene har nyutdannede KHiB designere fra rom, møbel og viskom fått kommersielle oppdrag. For hver utstilling har jeg forsøkt å forbedre konseptene og gjøre dem mer komplekse og interessante ved å knytte dem sammen med den beste ekspertisen innen feltet. I dette samarbeidet har grenser og omfang blitt strukket til det ytterste, samtidig som ide, innhold og funksjon er bevart. 

Publisert: 12.08.2011 av Peter Klasson Oppdatert: 03.11.2016 av Rebeca Torres