Ashley-Booth.jpg

Ashley Booth

Professor i visuell kommunikasjon
Avdeling for design
Telefon:55 58 74 65
Epost:ashley[at]khib.no
Kontor:Kong Oscarsgate 62, fjerde etasje

Ashley Booth er professor i visuell kommunikasjon, og har vært ansatt ved KHiB, avdeling for design siden høsten 2006.

Ashley er engelsk statsborger, men har lang erfaring som grafisk designer i Norge. Booth har vært ansatt som grafisk designer, art director i A-magasinet, avdelingsleder for grafisk design i LOOC som utviklet den visuelle profilen for Lillehammer'94 og har drevet sitt eget firma, Ashley Booth Design AS (ABD), siden 1994 frem til 2010.

Booth har utdannelse fra Bradford Technical college, Y.H.C.F.E grafisk design, Bradford Art College og Leeds Metropolitan University, School of Creative Arts and Design (Graphic Design).

Utmerkelser:

2009:           Klassikerprisen for god design (Norsk Designråd): Ruter AS kort og billetter, tildelt Ruter As og                          ABD

2005:           Visuelt: Gull i illustrasjon for Stor-Oslo Lokaltrafikk a.s kort og billetter, tildelt ABD

2002:           Visuelt: Sølv i kommunikasjonsdesign for Økokrims årsrapport  2000, tildelt ABD

2002:           Æresmedlem Grafill (Norske Grafisk designere og illustratører), tildelt Ashley Jane Booth

2000:           Visuelt: Sølv i identitetsdesign for Studio Grethe AS, tildelt ABD

1998:           Farmandprisen: Sølv (Kategori offentlig selskap) Årsrapport AS Oslo Sporveier, tildelt ABD

1998:           Visuelt: Næringslivsprisen, tildelt AS Oslo Sporveier

1997:           The International Cookbook Revue: Gull (Kategori: The most Original Book) «Lystens Kokebok»,                       tildelt Aschehoug Forlag og ABD

1996:           Norsk Designråd Merket for God Design: AS Oslo Sporveiers kort og billetter, tildelt ABD

1996:           Visuelt: Gull i kommunikasjonsdesign for AS Oslo Sporveier billetter, tildelt ABD

1994:           Den Skandinaviske Design pris, tildelt LOOC

1994:           Visuelt: Gull i grafisk design for LOOCs skiltprosjekt: tildelt LOOC

                   Gullblyanten: Gull for LOOCs sportsplakater, tildelt LOOC

1993:           Visuelt: Næringslivsprisen, tildelt LOOC

1992:           Art Directors Club of Europe: Gull for LOOCs sportspiktogrammer, tildelt LOOC

1990:           Gullblyanten: Gull for LOOCs sportspiktogrammer, tildelt LOOC

1990:           Norsk Illustratørenes Ærespris, tildelt Ashley Jane Booth

1989:           The International Society of Newspaper design,

                   2 x sølv sølvpriser i Forsidedesign og Illustrasjon, tildelt A-magasinet

1990:           The International Society of Newspaper design: Gull i Art and Illustration, tildelt A-magasinet

1979:           The Royal Society of Arts: Travelling bursary

Publiseringer:

2015             In between/rainy days (paper), presentert i Cumulus Mumbai

2013             Empathy kills creativity (paper), presentert i Cumulus Johannesburg  

2011             Aschehoug & Co, Thomas Hylland Eriksen, Søppel - Illustrasjoner

2006             Veiviseren Mollerup, Snitt (artikkel), Oslo: Grafill

1999             AS Oslo Sporveier kort og billetter. European Design Annual, Hove: RotoVision

1998             Identitetdesigns verdi (artikkel), Dagbladet, Oslo

1997             The most Original Book «Lystens Kokebok», ABD/Aschehoug Forlag.

                    The International Cookbook Revue, Madrid: Gourmand International

1996             Profil for NTKD (Norsk tekstil- og konfeksjonsdesignere) European Design Annual, Hove:                                 RotoVision

1992             Lillehammer´94 Designhåndbok. Lillehammer: LOOC

1989             SPOR prosjektet. Oslo: Utenriksdepartementet

Fagfellevurderinger

2008 -          Flerfoldig fagfeller vurderinger for KHiB (Kunst- og designhøgskolen i Bergen), KHiO                                      (Kunsthøgskolen i Oslo), HVB (Høgskolen i Buskerud og Vestfold), NTNU (Norges teknisk-                              naturvitenskapelig universitet), CK (Høyskolen Campus Christiania) og HSN (Høgskolen i Sørost                        Norge).

Foredrag og presentasjoner

2014            Visibility, International Illustration Venue. Presentasjon av Pictogram-me prosjektet

2013-2016     Pictogram-me, flere presentasjoner for KHiB, KHiO. HiOA, RØST (rusfaglig brukerkonferansen) og                     Prosjekt programmet

2010-2013     Rubbish reflections, flere presentasjoner for KHiB, Aschehoug forlag og BIR

1994 – 2010  Identitet- og sikkerhetsdesign fra egen praksis og virksomhet, flerfoldig presentasjoner for kunder,                     interesse organisasjoner, Grafill, KHiB,

1990-1996     Identitetsdesign Lillhammer ’94s Grafisk profil, over 100 presentasjoner for publikum, interesse                         organisasjoner, fagfeller, Grafill, Svenske tegnere, NRK, BBC, IOC og på internasjonale design                           konferanser som ico-D, (International Council of Design) International Design Summit in                                 Montevideo, Uruguay 1994, Tel Aviv School of Design, International Design Week 1995

1984-1989     Magasindesign A-magasinet, flere foredrag og presentasjoner for ledelsen og besøkende, Norske                       Illustratører, Svenske tegnere, Grafill, Kunst- og handverksskolen i Oslo, Norsk Journalistlag, og                       Høyskolen Kristiania

Utstillinger

2016            Stand, RØST (rusfaglig brukerkonferansen)

2014            Pictogram-me, 5 days, 5 workshops, 500 pictograms

2013            Rom 8, Bergen, Along the way - sidewalks, Work in progress Pictogram-me,
                   i regi av fagområde Visuell kommunikasjon, KHiB

2009            DogA Norsk Design og Arkitektur senter, Norsk Designråds prisutstilling

1996            Beyond Risør

1994            Lillehammer ’94 Design Program, Kunstindustri museet, Oslo

1993-4 og
1996 -2005    Visuelt utstillinger for prisvinnere

1980             Leeds Metropolitan University, avgangsutstilling

1979             The Royal Society of Arts travelling exhibition, for prisvinnere


Verv og deltakelse i interesseorganisasjoner:

2011–15        Medlem Avdelingsråd, Avdeling for Design, Høgskolen i Oslo og Akershus

2008–10        Medlem Avdelingsråd, Avdeling for Design, Kunst- og designhøgskolen i Bergen

2004–06        Medlem Avdelingsråd, Avdeling for Design, Kunst- og designhøgskolen i Bergen

2004–08        Medlem Norsk Forms Jury

2000            Æresmedlem Grafill (Norske Grafisk designere og illustratører)

1997–99        Rådgivningsgruppe for utredingen av studiet Interaksjonsdesign, Arkitekthøgskolen i Oslo

1994–98        Styreleder i Grafill (interesse organisasjon for grafiske designere
                    og illustratører i Norge)

1994–97        Medlem Norsk Forms råd

1989–91        Styremedlem i NGD (Norske grafiske designere), avdeling Oslo

KU-fokus: 

Mitt forskning og designfaglig utviklingsarbeid ved KHiB har vært fokusert på et samfunnsengasjement der søppel og hva det betyr å være et menneske med daglige utfordringer er sentrale temaer. Mitt utgangspunkt er at designere og kreative fagfolk både har et ansvar for, og er i stand til å skape reelle endringer og forbedringer i verden gjennom god design.

Ved å benytte et piktogrammatisk språk som et visuelt verktøy ønsker jeg å undersøke klassifiseringer av verdier i en kulturelt, sosialt, filosofisk og politisk kontekst, en visuell vurdering av hva som er verdiløst, nonsens, eller søppel eller hva som er verdsatt som verdifullt og ikke søppel.

Publisert: 08.08.2012 av marie aarland Oppdatert: 28.12.2016 av Rebeca Torres