Arve_Haaland_nov2010.jpg

Arve Håland

Høgskolelektor i tegning
Design
Telefon:55587421
Epost:arve.haland[at]khib.no
Kontor:Rom 201, 2. etasje, Strømgaten 1

Arve Håland er ansatt i 67% stilling som høgskolelektor, Avdeling for design og underviser i frihåndstegning og blandingsteknikker. Han har vært fast ansatt ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen (tidligere Kunst- og håndverksskolen i Bergen) siden 1978.

Håland er billedkunstner og musiker. Han var med og etablere Kunstgruppen Vest 1974 og deltok på gruppens mange utstillinger. Debuterte på Vestlandsutstillingen i 1970 og Høstutstillingen 1976. Har senere hatt en rekke separatutstillinger, bl.a. i Bergen Kunstforening.

Arve Håland er utdannet ved Kunst- og håndverksskolen i Bergen, grafisk linje (1970) og pedagogisk faglærerutdanning ved Statens lærerskole i forming, Notodden (1971).

Publikasjoner (representert i bøker):

-       ”Kunst i tiden” Bergens Kunstforening 150 år (under kap. Vestlandsutstillingen)

-       J. C. Dahl’s jubileumsbok (under kap. Vestnorsk landskap som politisk instrument)

-       Norsk Kunstnerleksikon

-       Norges kulturhistorie (under kap. Næringene under forvandling)

-       Strilesoga bind 5

Verv og deltakelse i interesseorganisasjoner:

1980-81        Jurymedlem BKFH

1980-81        Jurymedlem Hordautstillingen

 

Utstillinger:

2012            Rom8 KHiB (separatutstilling)

2012            UiB SKOK (separatutstilling)

2012            Galleri Parken (separatutstilling)

2006            Radøy Kunstsenter (separatutstilling)

2004            Galleri Parken (separatutstilling)

1994            Visningsrommet USF Bergen (separatutstilling)

1988            J. C. Dahls jubileumsutstilling Bergen Billedgalleri (kollektiv utstilling)

1988            Kunst fra 4 landsdeler Norske Kunstforeninger (kollektiv utstilling)

1985            Kunstnerforbundet Oslo (separatutstilling)

1984            Bergen Kunstforening (separatutstilling)

1984            Haugesund Kunstforening (separatutstilling)

1983            Hordautstillingen (kollektiv utstilling)

1982            Sommerutstillingen, Bergen Kunstforening (kollektiv utstilling)

1982            Bergen-Bergen, Galleri 1 (kollektiv utstilling)

1982            Kunst aus Bergen+ Malmø, Lubeck (kollektiv utstilling)

1979            Exhibition of Norwegian art of today, China (kollektiv utstilling)

1980            “Rapport frå Vestlandet” sammen med Laila Aas Birkeland i Bergen                                                              Kunstforening 1980 og Galleri BKF Stavanger 1981 (kollektiv utstilling)

1979            Temautstilling sammen med Dag Thorkildsen og Laila Aas Birkeland på Stord                                                og Voss (kollektiv utstilling)

1976            Bergen Kunstforening (separatutstilling)

1975            Galleri 1 Bergen (separatutstilling)

1976,81,83    Høstutstillingen (kollektiv utstilling)

KU-fokus:

I mitt KU-arbeid utforsker jeg egne erfaringer og bruk av ulike materialer tilpasset mitt kunstuttrykk. Det er en lek med materialer og materialitet fra en estetisk, grov taktil sanselighet, til en fysisk taktil utilgjengelighet.

I starten hadde sementbasert materiale hovedfokus. Jeg ville legge hovedvekt på å balansere tekstur, struktur, kontraster og farge. Verktøyet ble tilpasset materialets konsistens og kunne variere mellom vinkelsliper, høgtrykkspyler, diverse skviser og murerskjeer. Deretter eksperimenterte jeg i flere år med jernsulfat sammen med bl.a. sement og dolomittsand. Et “levende” materiale i bevegelse og forandring som jeg brukte både i tegning og innfarging. Jeg har hatt en fascinasjonen for materialets forvandling fra å være en grønnaktig sand til å bli en dyp rustrød farge - opplevelsen av en “fysisk” farge, en farge man får av materialet.

Videre har prosjektet tatt nye vendinger. Der det startet med en grundig undersøkelse og forskning i taktilitet, materialitet og grove utradisjonelle materialer, har det nå blitt en gradvis overgang til det motsatte, transparente farger og tegning på noe av det skjøreste materialet som finnes, glass. En syklus i tid og rom, oppdagelser og erfaringer, et spenn av komplimentere materialer, fra fysisk til visuelle sanselighet.

 

 

 

Publisert: 12.10.2011 av Peter Klasson Oppdatert: 25.11.2016 av Rebeca Torres