anne_skaansar.jpg

Anne Skaansar

Førsteamanuensis i fagdidaktikk, PPU-koordinator
Telefon:55587411
Epost:anne.skaansar[at]khib.no
Kontor:Kong Oscarsgate 62, fjerde etasje

Anne Skaansar er PPU-koordinator og billedkunstner.

Til profilen.jpg

Kompetansefelt og arbeidsområder 
Anne Skaansar er født i Lillehammer i 1961, og har sin kunstutdannelse fra Kunsthøgskolen i Bergen, i årene 1983-1992, ved daværende tekstilavdeling og daværende Vestlandets kunstakademi. Etter endt utdannelse har hun hatt en rekke utstillinger og utsmykkingsoppgaver, parallelt med undervisning bl.a. på KiB. Hun har hatt atelier i Kunstnerverksteder  cs.55, siden etableringen av dette i 1999.

I 1999 ble hun engasjert av Bergen kommune for å bygge opp avdeling for visuelle kunstfag ved etableringen av Bergen Kulturskole.  Fra 2000-2010 var hun ansatt som lærer og fagsjef på Bergen kulturskole, avdeling for visuell kunst.

I mai 2009 ble hun engasjert av  KHiB for å starte opp praktisk-pedagogisk utdanning for kunstnere og designere, og fra høsten 2011 har hun innehatt stillingen som høgskolelektor og PPU-koordinator.

Anne Skaansar sitter i Kulturskolerådets nasjonale ressurgruppe for visuelle kunstfag, og i en nasjonal forskningsgruppe for fag i kulturskolen, opprettet av Norges Musikkhøgskole.

Interesseområder og forskning
Det triple perspektivet i fagdidaktikk,  kunstundervisning og-formidling, kunstner-lærer, estetiske læringsprosesser. Se her for utfyllende tekst.

                                                                                                                                          

Facebook logo 60pxlPPU har en egen Facebookside

Publisert: 04.10.2011 av Peter Klasson Oppdatert: 30.11.2015 av admin