Aase-Huus.jpg

Åse Huus

Førsteamanuensis i visuell kommunikasjon
Telefon:55 58 74 42
Epost:aase.huus[at]khib.no
Kontor:Kong Oscarsgate 62, fjerde etasje

Åse Huus har vært tilknyttet KHIB siden 2001, og har bygget opp, koordinert og utviklet masterstudiet ved Avd for design fra starten i 2004 frem til 2013. I dag underviser og veileder hun på alle nivåer ved fagområdet Visuell kommunikasjon.

Biografi:

Hennes fordypningsområder er redaksjonell design/bokdesign, typografi, visuell identitet, idéutvikling, prosess/metode, og kritisk refleksjon. I sitt kunstneriske utviklingsarbeid utvikler hun prosjekter med utgangspunkt i visuelle observasjoner, undring og flertydighet.
Huus har pedagogisk faglærerutdannelse fra Høgskolen i Telemark, og fra Lærerhøgskolen i Bergen (mediekunnskap). Med sin mangeårige erfaring (1987–2001) fra reklamebransjen, både som Art Director og grafisk designer, har hun opparbeidet bred faglig kompetanse innen visuell kommunikasjon.

Utmerkelser:

               Gull i Visueltkonkurransen, Årets Vakreste bøker.

Utgivelser:

2014            Bokdesign: Sesongmat. KOM forlag
2011-2012    Bokdesign: Fargespill/Kaleidoscope. Ole Hamre/Sissel Saue
2010            Katalogdesign: Närmare/Closer. Caroline Slotte, KHIB
2009            Bokdesign: Med andre ord. IKO forlag
2001            Bokdesign: Tvisynt tvilar. Skald forlag 

Utstillinger og aktiviteter:

2016            Gruppeutstilling, «Inside Wood». Milano: «Sometimes a tree can tell you more than                                      can be read in books». Video.
2015            Gruppeutstilling, «Workshow – an exhibition in progress», Rom 8, Bergen
2013            Gruppeutstilling fra workshop m Anthony Burrell/Grafill, Bergen Art Book Fair,                                                 Bergen Kjøtt
2013            «Along the way – sidewalks», Rom 8, Bergen, i samarbeid med fagområde Visuell                                           kommunikasjon, KHiB
2010            The international Biennial of the Poster in Mexico, Eleventh edition: «Voices in                                               Freedom» – International Collection of Posters
2009            Danish Poster Museum; «World of Posters». Århus
2009            Utstilling av FOU-prosjekt «Typografiske meldinger» på Gvarv Kunstnerhus
2008            Utstilling av FOU-prosjekt «Typografiske meldinger» under Festspillene i Bergen.                                            Café Opera, Bergen
2008            21st International Poster Biennale Warsaw 2008. Polen.

KU-fokus («Stille observasjoner»/«Quiet Observations»):

Prosjektet har som mål å stimulere intellektuell nysgjerrighet i et forsknings-og undervisningsmiljø gjennom å erfare og synliggjøre dynamikken mellom intuitive og reflekterende prosesser. Gjennom observasjoner forsøker jeg å forstå fenomener, adferd, objekter eller mennesker, passivt eller aktivt. Det kan være observasjoner over lengre eller kortere perioder – også flyktige. Observasjonene dokumenteres underveis, og design anvendes aktivt både i refleksjonsprosessen og i visualisering og formidling av det innsamlede materialet. Prosjektet undersøker særlig potensialet som ligger i redaksjonell design, gjennom ulike medieflater.
Hvilken sammenheng kan flertydighet som fenomen ha til skapende prosess og refleksjon? Hvordan kan flertydighet og undring funderes over, uttrykkes og eksperimenteres med? Og – hvorfor kan dette være aktuelt å undersøke i tiden vi lever i akkurat nå?
Den politiske tenkeren Hannah Arendt hevdet at tenkning i seg selv er kritisk, i sin natur. For å oppnå forståelse trenger ikke tenkningen nødvendigvis hjelp bare fra forstanden, men fra fantasien. Hun deler prosessen med forståelse som støttes av fantasi fra «common sense»: Det empiriske og psykologiske ego – og på den andre siden – det reflekterende og filosofiske ego. Arendt beskriver «tenkningens hus» som et stille sted, og dette er også inspirasjonen til prosjektets tittel.

Publisert: 08.09.2011 av Peter Klasson Oppdatert: 03.11.2016 av admin