Sigrun Ask

Sigrun Ask

Hovedbibliotekar
Telefon:55 58 73 35
Epost:sigrun.ask[at]uib.no
Kontor:2. etg. Vaskerelven 8

Sigrun Ask er ansatt som hovedbibliotekar ved KHiB fra 18. september 2012.

Hovedbibliotekaren har det faglige og administrative ansvaret for drift og utvikling av bibliotektjenestene ved KHIB, samt for veiledning/opplæring i bruk av disse tjenestene.

Viktige oppgaver er:

  • Utvikling og vedlikehold av samlinger og tjenester
  • Veiledning av studenter og ansatte i bruk av bibliotekets databaser
  • Utvikling og vedlikehold av bibliotekets katalog
  • Synliggjøring av vårt kunstfaglige bibliotek i regionen
  • Ferdigstille overgang til biblioteksystemet Alma
  • Forberede flytting til nytt bibliotek sommeren 2017

Sigrun har tidligere arbeidet ved Det medisinsk-odontologiske fakultetsbibliotek, Universitetsbiblioteket i
Bergen (1994-2012) og ved bl.a. Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana, Biblioteksentralen, Bergen offentlige bibliotek, Trondheim folkebibliotek og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek (1978-1994).

Sigrun har bachelor i bibliotekfag fra Statens bibliotekhøgskole (1978) og Russisk mellomfag fra Universitetet i Bergen (1985).

 

Publisert: 08.08.2012 av marie aarland Oppdatert: 20.01.2017 av Trond Søbstad