Signe-Solberg.jpg

Signe Solberg

Kontorsjef
Enhet for avdelingsstøtte
Telefon:+47 55 58 73 72 / +47 915 60 933
Epost:signe.solberg[at]khib.no
Kontor:Strømgaten 1, 1. et.

Kontorsjefen leder Enhet for avdelingsstøtte, og inngår i KHiBs administrative ledergruppe.

Sentrale arbeidsoppgaver er:

Sikre relevant administrativ støtte til avdelingene
-    Bistå dekanene i strategisk utviklingsarbeid
-    Sekretærfunksjon for avdelingsrådene
-    Bistå i arbeidet med virksomhetsplaner og budsjetter for avdelingene
-    Oppfølging av saksbehandling i enheten
-    Personalansvar for ansatte i enheten

Signe Solberg har arbeidet i universitets- og høgskolesektoren siden 1996, i ulike stillinger. Hun begynte ved KHiB i 2014. Hun har hovedfag i allmenn litteraturvitenskap fra UiB, med nordisk og kulturvitenskap i fagkretsen.

Publisert: 31.03.2014 av Vibeke Wallacher Enæs Oppdatert: 25.05.2016 av admin