Gunnar-V-Grunnaleite.jpg

Gunnar V. Grunnaleite

Rådgiver
Økonomienheten
Telefon:55 58 73 12
Epost:gunnar.grunnaleite[at]khib.no
Kontor:Rom 212, 2. etasje, Strømgaten 1

Gunnar er rådgiver ved økonomienheten.

Hovedansvarsområder/arbeidsoppgaver:

  • Hovedansvar regnskap
  • Regnskapsrapportering; måneds-, tertial og årsregnskap
  • Internrapportering
  • Intern kontroll
  • Avstemminger
  • Prosjektregnskap, bidrags- og oppdragsaktiviteter (BOA)
  • Budsjettarbeid og økonomioppfølging
  • Likviditetsrapporter

 

Publisert: 25.02.2014 av Vibeke Wallacher Enæs Oppdatert: 25.05.2016 av admin