Ansatte ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Kunst- og designhøgskolen har ca. 100 ansatte fordelt på vel 80 årsverk.

Fagdag 200815 Sml
Kolleger på KHiB under fellesdaglig dag. Foto: Johan Sandborg

Kunst- og designhøgskolen har en kombinasjon av fast ansatte og faglig ansatte på åremål (4 eller 6 år). Både studenter og ansatte bidrar til et internasjonalt miljø. Over halvparten av de faglig ansatte har førstekompetanse (professor/førsteamanuensis). Alle faglige nyansettelser er på åremål.