Snohetta Khib Vannpark Copyright Snoehetta Mir Web

Nytt bygg for Kunst- og designhøgskolen

Kunst- og designhøgskolen i Bergen samarbeider med Statsbygg og Kunnskapsdepartementet om samlokalisering av alle KHiB sine funksjoner i Møllendal. Arbeidene med bygget går som planlagt og antatt innflytning er mai 2017.

Bilde © Snøhetta & MIR 
Byggeprosjektet har pågått siden 2005 da arkitektkontoret Snøhetta vant den internasjonalt utlyste konkurransen. Siden den gang har bygningskonstruksjonen gjennomgått en rekke revisjoner for å redusere kostnadsnivået.
Bygget er nå under oppføring i Møllendal.

Aktører
Kunst- og designhøgskolen i Bergen er bruker.
Snøhetta er arkitekt.
Statsbygg er byggherre og eier.
Stortinget ved Kunnskapsdepartementet er oppdragsgiver.
Rambøll er rådgivende ingeniører.

Fakta
Byggested: Møllendalsveien, Bergen
Brutto bygningsareal 14.800 kvm
Byggestart: våren 2015
Ferdigstillelse: høsten 2017. Kunst- og designhøgskolen begynner innflytting i mai 2017.
Status: byggestart  igangsatt
Kostnadsestimat: ca 1 milliard pr. mars 2014

KHiBs nybygg blir det første Snøhetta-bygget i Bergen. Det blir også det nest største kulturbygget i Bergen etter Grieghallen.

Tomten ligger på Møllendal i Bergen og var bebygd med en særegen industrihall fra 1950-tallet, som en del av Sverre Muncks kranfabrikk. Tomten er på 11,45 daa og eies av staten ved Statsbygg. Steinmuren og trær langs Møllendalsvegen har kulturhistorisk verdi og deler av muren skal bevares.          

Nye lokaler for KHiB skal stimulere til økt tilhørighet, til fellesskap mellom ansatte og mellom utdanningene/profesjonene og skal fremme et dynamisk arbeids- og læringsmiljø. De nye lokalene skal fremme tverrfaglighet og utvikling av sammensatte kompetanser.

KHiB leier i dag lokaler seks steder i Bergen. Dette fører til tungvint drift. Forvaltning og drift av en samlet bygningsmasse skal gi vesentlige besparelser i energibruk, transport og andre driftsutgifter.

Publisert: 24.02.2015 av Gard Andreas Frantzsen Oppdatert: 27.04.2016 av Gard Andreas Frantzsen