Milepæler

Her er oversikt over den planlagte fremdriften for nybygget.

2015: 2. kvartal - oppstart grunnarbeider

3. og 4. kvartal - bygging av råbygg.

2016: 1. kvartal - Kranselag og lukking av bygget (fasaden).

2.-4. kvartal - Innvendige arbeider og en del utvendige arbeider.

2017: Ferdigstillelse og klar til innflytting i mai. Dette vil også inkludere utomhus-/landskapsarbeidene.

Offisiell åpning av bygget i september 2017.

Publisert: 14.05.2014 av Astri Kamsvåg Oppdatert: 27.04.2016 av Gard Andreas Frantzsen