Utsnitt Landskap Copyright Snohetta Mir

Landskap

Kunstallmenningen blir et generøst byromsgulv med trinnfri adkomst inn til institusjonen.

Bilde: © Snøhetta & MIR

  • Hovedinngangen er tydelig markert i byrommet
  • Kunstallmenningen er omkranset av trerekker bestående av små, frodige trær, som gir en god menneskelig målestokk og som inviterer til opphold mellom og under trærne.
  • Skolens sydvente terrasse er lagt i tilknytning med kafeen på plan 2.
  • Kafetrrassen knyttes sammen med den nedenforliggende Kunstallmenningen via en trapp og en generøs amfitrapp med sittemuligheter.
  • Eksisterende natursteinsmur langs Møllendalsveien blir tilpasset siktforhold, bevaring av eksisterende trær og byggegrop.
  • Verkstedsgården er skolens interne og avlukkede utendørs gårdsrom med arbeidsterrasser lagt på taket over de en etasjes paviljongene.

landskap oversikt

Publisert: 31.07.2014 av Vibeke Wallacher Enæs Oppdatert: 27.04.2016 av Gard Andreas Frantzsen