Prosjektgruppen-for-KHiBs-nybygg.jpg

KHiBs prosjektorganisasjon

Her finner du organisasjonskart for hele prosjektorganisasjonen, samt en presentasjon av prosjektgruppen og dens oppgaver tilknyttet KHiBs nybygg.

Organisasjonskart for prosjektorganisasjonen:

Stående - KHi Bs Prosjektorganisasjon Pr 24.9.15_Page _1

Prosjektgruppen

Prosjektgruppens oppgaver:

  • Tett oppfølging av byggeprosjektet fra brukerståstedet. Sikre brukers medvirkning i de ulike fasene i prosjektet
  • Utarbeide oversikt over brukerutstyr og inventar, samt kostnader med dette
  • Lede prosessene som er knyttet til flyttingen, herunder forestå de anskaffelser som er vårt ansvar
  • Sikre at KHiBs ordinære oppgaver forløper som normalt i hele byggeprosessen


KHiBs prosjektgruppe består per september 2015 av:

Michael-Jensen.jpg

Michael Jensen, prosjektleder

Ellen Lien-Hicks

Ellen Lien-Hicks , ass. prosjektleder

Bjarte-Bjorkum.jpg

Bjarte Bjørkum, hovedverneombud

Bente Irminger.jpg

Bente Irminger, førsteammanuensis v/ Avd. for design

Eamon-OKane-2012.jpg

Eamon O'Kane, KU-leder v/ Avd. for kunst

Eli-Winther.jpg

Eli Winther, seniorkonsulent

Gard

Gard Andreas Frantzsen, kommunikasjonsrådgiver

Øyvind-Skaar.jpg

Øivind Skaar, økonomisjef

 

 Organisasjonskart for Brukerutstyrsgruppene:
Stående - KHi Bs Prosjektorganisasjon Pr 24.9.15_Page _2

Publisert: 28.05.2014 av Kjetil Helland Oppdatert: 27.04.2016 av Gard Andreas Frantzsen