Snohetta_KHIB_Heart of Bergen_web

Høgskolens plassering i bybildet

Den nye Kunst- og designhøgskolen i Bergen skal gi bydelen identitet og være den viktigste offentlige institusjonen i Møllendal.

Bilde © Snøhetta & MIR 

Skolen utgjør fondveggen i bydelens nye offentlige plass; Byallmenningen, og den vil være godt synlig fra andre siden av Store Lungegårdsvann.

samfunnsmål

Nybygget skal skape gode og funksjonelle rammer for studentenes og de ansattes virksomhet, og deres forhold til naboene.

Nybygget skal være en arena for utdanning, nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid som skal være samfunnsrelevant og på et høyt internasjonalt nivå.

effektmål

I løpet av en femårsperiode etter ferdigstillelse: videreutvikle et sterkt fagmiljø som utfordrer etablert praksis, er nytenkende innenfor kunst- og designfeltet og som gir en 20% økning i deling av kunnskap og formidling av resultater fra kunstnerisk utviklingsarbeid.

Samhandling bygg - rom

Byallmenningen

Byallmenningen er bydelstorg, en offentlig arena der institusjon og by møtes.

kunstallmenningen

Kunstallmenningen er skolens offentlige arena og en direkte forlengelse av skolens Prosjekthall.

Kaféterrassen

Skolens sydvestvendte terrasse.

verkstedsgården

Skolens interne og avlukkede utendørs gårdsrom med arbeidsterrasser på taket.

Publisert: 16.05.2014 av Vibeke Wallacher Enæs Oppdatert: 27.04.2016 av Gard Andreas Frantzsen