Nybygg 290216

Fasader

Fasader og landskap som skal signalisere og identifisere institusjonen og sikre byggets overordnede arkitektoniske kvalitet i bybildet

Bilde: Oppføring av fasaden i Møllendalsveien 61. Bildet er tatt 1. mars 2016.
 

Fasadene har funnet sin form i et fleksibelt system som enkelt kan tilpasses eventuelle justerte dagslysbehov som skolen måtte ha. 

Robusthet, vedlikehold og varige løsninger i form av bestandige materialer som tåler klima og bruk har vært viktige parametere for fasadenes endelige løsning.

Formuttrykk
Yttervegg i hovedfasaden er bygd opp med prefabrikkerte elementer med en montert metallkledning, der den ytre kledningsplaten ligger med varierende avstand,
i alt tre sprang: 50-100-150mm. Kledningen er utformet som bøyde kassetter. Dette gir en tydelig identitet for bygget med de skiftende plane flater som et
gjennomgående tema. I tillegg til de generelle sprangene er det noen steder utkragede «bokser», i form av karnapp som artikulerer seg på veggflatene.
Dette spillet med forskyvning av vertikale flater («skuffer») er en grunnleggende formtematikk i prosjektet. Sprangene i den generelle fasaden vil skape
et varierende relieff, og gi et ulikt skyggespill i løpet av dagen samt skifte med lysforhold.

Leverandørprosjektering
Fasader skal utføres som leverandørprosjektering der totalentreprise K204 skal levere komplett fasader, glasstak og gesimser for bygningen.
Bolseth Glass AS i Sandane er leverandør av fasade for hovedbygg, pregning av fasadeplater utføres av Meta AS på Røros.

fasade mot verkstedsgården.png

Publisert: 29.07.2014 av Vibeke Wallacher Enæs Oppdatert: 27.04.2016 av Gard Andreas Frantzsen