#

HMS-arbeid-kontor-sittestilling

Sikrere arbeidsplass med ny nettbasert HMS-håndbok

Arbeidsmiljøet ved KHiB spenner fra prosesser med farlige kjemiske gasser til vanlig kontorarbeid ved en kontorpult. Økt fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS) skal sikre at alle har en trygg og trivelig arbeidsplass.

likestilling.jpg

Personalpolitikk

Kunst- og designhøgskolen i Bergen skal vektlegge sentrale prinsipper som helhetssyn, dialog, kreativitet, åpenhet og fokus på medarbeiderutvikling.

cecilie-ohm-oivind-skaar.jpg

Rapport og planer sendt til departementet

Hvert år i begynnelsen av mars sendes ”Rapport og planer” til Kunnskapsdepartementet. - Et av årets viktigste dokument for KHiB sier høgskoledirektør Cecilie Ohm.